rừng tự nhiên

Binh chủng phòng chống thiên tai

Thiên tai là giặc. Thiên tai xẩy ra thường xuyên hàng năm khắp mọi nơi – nhiều hơn chiến tranh. Vậy tại sao không có lực lượng chuyên nghiệp tinh nhuệ để đối phó?

Đã đến lúc phải thành lập binh chủng phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Quân đội để bảo vệ tổ quốc. Quân đội để bảo vệ nhân dân. Quân đội là nơi nhân dân có thể tin cậy. Một binh chủng phòng chống thiên tai chuyên nghiệp sẽ rất tinh nhuệ trong cứu giúp đồng bào vùng bão lũ. Một binh chủng phòng chống thiên tai chuyên nghiệp sẽ cứu được nhiều mạng sống, tránh được những thiệt mạng không đáng có…