thanh tra đất đai Kiên Giang

Nguyễn Phú Trọng vs Nguyễn Tấn Dũng

Lại đụng đến con anh Ba!

Khi nói đến việc điều tra quản lý và sử dụng đất ở Kiên Giang thì phải nói đến Phú Quốc, là giang sơn riêng của anh Ba và đứa con bí thư thành ủy. Điều gì đã xảy ra ở Phú Quốc đến nổi ông Trọng phải đưa thanh tra chính phủ về Kiên Giang làm việc?