thu hút nhân tài

Các bài báo đề cập đến thất bại của TP.HCM trong chính sách thu hút nhân nước ngoài. Ảnh chụp từ FB Nguyễn Tuấn

Hãy bỏ ý định thu hút ‘nhân tài’ về Việt Nam

Có lẽ các bạn ngạc nhiên khi tôi viết như một cái tít báo chí. Nhưng tôi đã suy nghĩ và đi đến kết luận trên. Cách suy nghĩ kiểu tung tiền ra thì sẽ tìm người tài về Việt Nam thì tôi e rằng phi thực tế.

Chủ Tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (phải) đối thoại với các học viên tham gia "Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - TP Đà Nẵng" (gọi tắt là Đề án 922) trước tình trạng gần 100 nhân tài lần lượt bỏ việc, xin rút khỏi đề án bởi việc bố trí công việc chưa đúng, chưa sát với ngành nghề đào tạo, môi trường làm việc chưa thực sự tạo điều kiện phát huy năng lực. Ảnh: VOV

Vì đâu nhân tài trong nước bỏ chạy, hải ngoại không về?

Ông Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh, đảng và Nhà nước luôn coi trọng đội ngũ trí thức, nhân tài; luôn mong muốn phát huy tốt nhất tiềm năng của đội ngũ tri thức trong và ngoài nước để trở thành nguồn lực, sức mạnh cho phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia. Nhưng vấn đề vì sao mà nhân tài trong nước thì bỏ chạy, còn nhân tài hải ngoại thì không chịu về nước?

Một đoạn sông Hậu bị sạt lở. Ảnh: zing.vn

Khi thực tình, thực học, thực tài thiếu thực quyền

Trong vòng mười năm gần đây, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam mới đề cập đến “thu hút nhân tài”. Tuy nhiên “thu hút” để làm gì khi không cần và không muốn dùng nhiệt huyết, kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia, chuyên viên, không tôn trọng các phân tích và cũng chẳng thèm bận tâm tới các cảnh báo, khuyến cáo của giới có chuyên môn?