tuổi trẻ Việt Nam

Người dân Hong Kong biểu tình chống Dự Luật Dẫn Độ về Trung Hoa đại lục và đòi Đặc Khu Trưởng Hong Kong Carrie Lam từ chức Ảnh: AP

Chúng ta chờ ai đây

Đâu cần biết cái kết thúc của Hong Kong sẽ ra sao. Chỉ biết rằng đối mặt với sóng gió là những con người đang sống từng giờ từng phút cho chính họ. Cho cái giá trị mà họ tin vào. Chỉ thế thôi, mà sao cuộc đời thật đẹp và đáng sống làm sao! Hãy nhìn đôi mắt của những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ đi trong đoàn biểu tình. Có ai dám nghĩ rằng chúng lớn lên sẽ cúi đầu hèn mọn?

Làm sao để Việt Nam có giới trẻ như ở Hong Kong?

HK – VN: Giới trẻ tự chủ – tương lai của Đất Nước. Giới trẻ Việt Nam, sanh ra và lớn lên trong chế độ độc tài nghĩ gì khi nhìn thấy những người trẻ tổ chức, điều hướng, đi đầu các cuộc biểu tình của cả triệu người tại Hong Kong đã khiến cả thế giới khâm phục? Họ so sánh, suy ngẫm những gì cần làm và họ hy vọng giới trẻ Việt Nam một ngày không xa, cũng sẽ là đầu tàu đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự đàn áp độc tài để có được một cuộc sống ấm no, xây dựng một quốc gia phú cường.