vật thể lạ

Báo chí trong nước đưa tin người dân tìm thấy một vật thể "lạ" trôi giạt vào bờ biển Tuy An, Phú Yên. Ảnh: truyenhinhdaknong

Một nền độc lập quỳ gối

Người dân đọc bản tin lập tức biết ngay đó là thủy lôi của TQ, nhưng một thủy lôi lại trôi dạt vào bờ biển VN thật chẳng khác gì quân cướp ngày đã vào tận sân nhà đang hò hét đòi khổ chủ dâng cúng tài sản cho chúng. Cứ nói đến các vấn đề nhạy cảm thuộc TQ thì báo chí VN dùng chữ “lạ” để phân biệt những gì “quen” cũng thuộc về TQ trên đất nước này.