vụ án bưu cục Cầu Voi

Vai trò của chứng cứ trong việc thực thi công lý

Bài viết này đề cập chứng cứ dưới dạng đơn giản trong thực tiễn. Chứng cứ được chia ba loại: chứng cứ nói (do nhân chứng trình bày), chứng cứ tài liệu do tòa án điều tra, và chứng cứ đồ vật, còn gọi chứng cứ thật, thí dụ con dao, khẩu súng gây án, quần áo nạn nhân, vết máu, dấu vân tay…

Chứng cứ đóng vai trò trung tâm trong các vụ án. Chứng cứ quyết định tính phạm tội của nghi can chứ không phải điều ngược lại.