Vụ án Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

Ngày 5/1/2021, ba nhà báo thuộc Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị tuyên án tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống Nhà Nước CHXHCN Việt Nam." Ảnh: AFP

Tuyên bố của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là những quốc gia đã tham gia những công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, các quốc gia liên quan… cần có những hành động thiết thực hơn đối với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền con người của công dân, tôn trọng và thực hiện các cam kết mà họ đã long trọng ký kết.

Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về Bộ Luật Hình Sự 2015 của Việt Nam

Khuyến nghị của LHQ: Bỏ Điều 116, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự. Xem xét thông qua một điều khoản nêu rõ các hạn chế về thực hành tự do biểu đạt theo đúng qui định tại Điều 19 và 20 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), gồm cả về hình phạt, và lưu ý rằng không bao giờ nên quy định hành vi phỉ báng thành tội hình sự…