xã hội tự do

Bìa quyển sách "Những Nền Tảng Của Xã Hội Tự Do" của TS Eamonn Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường, Nhà xuất bản Kiến Tạo ấn hành 9/2019.

Đến với ‘Những Nền Tảng Của Xã Hội Tự Do’

“… Tác phẩm này là lời giới thiệu tuyệt vời cho những người muốn tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của xã hội tự do. Nó cũng đặc biệt có lợi cho những người đang thúc đẩy tự do ở các nước, nơi những nguyên tắc này vẫn chưa được nhiều người biết tới, nó cũng có lợi đối với những người bảo vệ tự do ở những nơi mà các quyền tự do truyền thống đang bị chà đạp.” (Ali Salman, CEO Viện Nghiên Cứu Chính Sách về Kinh Tế Tự Do Islamabad, Pakistan).