Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

“Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng” không thể vô can

Giống như vụ scandal Việt Á – thủ tướng Việt Nam hoàn toàn không hề hấn gì dù chỉ đạo và đốc thúc thực hiện “thần tốc xét nghiệm trên diện rộng,” ông lại hoàn toàn vô can trong scandal “giải cứu,” cho dù rõ ràng Công Điện số 540/CĐ-Ttg đã tạo ra mớ bùng nhùng như đã thấy.

Cuối tuần vừa qua, tại kỳ họp lần hai của Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ Tướng kiêm chủ tịch hội đồng này chỉ đạo: “Công tác thi đua khen thưởng phải sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm… Tránh vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật.”

Chưa rõ trong… “thi đua, khen thưởng” tại Cộng Hòa XHCN Việt Nam, thế nào là… “sáng tạo hơn, thiết thực hơn” và nếu không… “đi đúng trọng tâm, trọng điểm,” tiếp tục xảy ra tình trạng… “vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật” thì… sao (?), tuy nhiên theo như tường thuật về kỳ họp vừa đề cập cho thấy, ông Chính dường như hoàn toàn vô can.

Bài trích: “Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng” không thể vô can
Trân Văn – VOA

XEM THÊM: