Thư Ngỏ Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ G. W. Bush

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thư Ngỏ Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ G. W. Bush
Nhân Chuyến Tham Dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC
Tại Hà Nội, Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2006

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2006

Kính Thưa Ngài Tổng Thống.

Chúng tôi hân hoan chào đón Tổng Thống đến thăm viếng Đất nước chúng tôi, nhân dịp Ngài tham dự họp Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này.

Quốc Hội Hoa Kỳ đang xem xét vấn đề trao quy chế Tối Huệ Quốc- PNTR (Bình Thường Hóa Quan Hệ Thương Mại vĩnh viễn cho Việt Nam). Trên nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ Tự do mậu dịch và sự lưu hành tư bản vượt qua biên giới các quốc gia. Sự vận hành tự do của thương mại và tư bản như thế sẽ giúp sức vô cùng to lớn cho các quốc gia nghèo khổ khắc phục sự bần hàn, tạo ra của cải vật chất dồi dào và sự phồn vinh về kinh tế, cũng như giúp cho các quốc gia kém phát triển đó được tiếp cận với nền văn minh hiện đại của cả cộng đồng nhân loại trên thế giới ngày nay.

Tuy nhiên, trong tiến trình tạo ra của cải ấy, số phận của các công nhân Việt Nam phải là một yếu tố quan trọng cần phải xét đến. Chúng tôi nghĩ rằng, chính quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam đã thất bại ê chề và vô trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động Việt Nam. Chúng tôi đề nghị rằng Chính phủ của Ngài và Quốc hội Hoa Kỳ nên xét đến quyền lợi của người lao động Việt Nam như là một Nhân quyền căn bản của những công nhân trong một quốc gia đang phát triển, trong chương trình bình thường hoá mối bang giao của quý quốc.

Chính vì thế, trong khi chân thành và nồng nhiệt chào đón Ngài, với tư cách là một người bất đồng chính kiến đấu tranh đòi cải cách thể chế chính trị ngay trong lòng chế độ độc đảng hiện nay , chúng tôi xin lưu ý Ngài đến một trong những nghịch lý lớn lao mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã ban phát cho người dân Việt nam. Mà nghịch lý này đã được quy định cụ thể một cách long trọng tại điều 4 trong bản Hiến Pháp năm 1992 , được sửa đổi năm 2000 và đang có hiệu lực của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam được viết như sau

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách tuyệt đối, triệt để và toàn diện.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Ðiều nghịch lý là, trên phạm trù tuyên truyền thì đảng CSVN luôn tự vỗ ngực và không ngớt rêu rao mình là đại diện ưu tú cho giai cấp công nhân và toàn thể những người lao động Việt nam. Thế nhưng, trên thực tế thì họ chưa bao giờ là đại diện hoặc tiên phong thật sự cho giai cấp những người lao động. Họ chưa bao giờ đại diện cho quyền lợi của giai cấp thợ thuyền hoặc giới cần lao nghèo khổ Việt Nam. Cơ quan Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam thực chất chỉ là một trong những tổ chức thuộc cơ cấu ngoại vi của đảng CSVN. Đồng thời là công cụ chính trị đắc lực của đảng cộng sản và chỉ nhằm phục vụ trung thành cho quyền lợi thống trị của giai cấp lãnh đạo ĐCSVN mà thôi !!!

Trước khi buộc phải thực hiện chính sách Ðổi mới, mở cửa kể từ sau đại hội ĐCSVN lần thứ VI vào năm 1986, đảng CSVN đã là chủ nhân tuyệt đối và là tầng lớp thống trị bóc lột đối với giai cấp công nhân Việt Nam và tất cả nhân dân lao động. Trong quá trình bắt buộc và miễn cưỡng phải Ðổi mới, mở cửa này, với khuynh hướng đời sống cả nhân loại được toàn cầu hóa trên tất cả các phương diện như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, công nghệ kỹ thuật….Và bối cảnh công cuộc thử nghiệm xây dựng thể chế chính trị, xã hội theo mô hình Chủ nghĩa cộng sản + XHCN lỗi thời và lạc hậu suốt mấy chục năm qua đã đem đến đất nước chúng tôi biết bao những hậu quả bi thảm, khủng hoảng nghiêm trọng và nặng nề về mọi mặt trong đời sống chính trị, kinh tế văn hoá xã hội,…. nếu không muốn nói là đã hoàn toàn thất bại. Khi buộc phải thực hiện chính sách mở cửa và cải cách nửa vời như hiện nay, đảng CSVN và nhà nước của họ đã không ngần ngại trong việc hợp tác với các công ty tư bản quốc tế trong tiến trình liên tục khai thác tài nguyên đất nước vô tội vạ, bán rẻ sức lao động của giai cấp công nhân nói riêng và giới lao động VN nói chung. Họ vẫn tiếp tục bóc lột trên mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động trong nước để tiếp tục duy trì, củng cố vai trò và nuôi dưỡng bộ máy cai trị chuyên chế của đảng cộng sản trên toàn bộ xã hội một cách độc đoán và hết sức hà khắc.

Trong tình cảnh cuộc tranh phân quyết liệt giữa những người lao động Việt Nam và các thế lực công ty tư bản ngoại quốc, đảng CSVN đã vì quyền lợi thống trị ích kỷ của mình, nên đã ngả theo phe các tập đoàn tư bản quốc tế và phản bội dân tộc quay lưng lại với giai cấp lao động và công nhân Việt nam. Mục tiêu của Ðảng CSVN rất rõ ràng là, công cuộc “đổi mới và mở cửa ” thực chất chỉ vì sự sống còn của chế độ gọi là XHCN mà họ đã áp đặt, và cưỡng bức toàn dân phải đi theo như suốt mấy thập niên qua. Đồng thời, vì để cứu vãn vị thế độc tài và độc tôn của mình đã bị lung lay nghiêm trọng, chứ không vì lợi ích của đất nước và dân tộc lâu dài, lại càng không hề vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nông dân và toàn thể giới cần lao trong nước nói chung. Trong quá trình mở cửa du nhập và phát triển loại hình kinh tế thị trường chắp vá nửa vời mang đặc trưng nền kinh tế tư bản hoang dã này vào quốc nội, hàng loạt các quan chức lãnh đạo và con cháu của họ đã nghiễm nhiên trở thành những tên tư bản Đỏ kếch xù với tài sản không thua kém bất kỳ các nhà doanh nghiệp tài giỏi nào trên thế giới, kể cả trên chính nước Mỹ. Khối gia tài khổng lồ vĩ đại ấy của những cá nhân hay tập đoàn tư bản Đỏ đó, chắc chắn không do tài năng mưu lược trong kinh doanh, không do khai thác và phát huy chất xám nội lực hoặc do hoạch định ra đường lối phát triển đúng đắn….Mà do cơ chế độc tài và độc tôn của thể chế chính trị của đảng CSVN đem lại những nguồn lợi vô cùng béo bở và đặc biệt vô tận cho đội ngũ những kẻ vốn chỉ sống ăn bám và làm giàu bất chính này. Đảng CSVN và cả hệ thống nhà nước của họ, với việc cai trị độc quyền, độc tài, độc chiếm như hiện nay đã biến đất nước này thực sự thành sở hữu riêng cho phe nhóm mình, cho thiểu số nắm giữ quyền lực thật sự và làm giàu bất minh trên nỗi đau khổ, nghèo đói của đại đa số nhân dân Việt nam, mà giai cấp công nhân VN đang khốn cùng cũng là một bộ phận trong đó. Trên thực tế thì, giai cấp công nhân và toàn thể những người lao động hiện nay ở Việt nam không hề có một tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn nào thực sự đại diện chân chính cho mình được hình thành để đứng ra bênh vực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho giới mình.

Chính vì thế, nhu cầu của việc thành lập Công Ðoàn Ðộc Lập Việt Nam là rất cấp bách, vô cùng cần thiết và rất chính đáng trong hoàn cảnh hiện nay để bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân cũng như tất cả những người lao động Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 tháng 2006 vừa qua, chúng tôi đã chính thức Tuyên bố công khai thành lập Tổ chức Công Ðoàn Ðộc Lập Việt Nam để tranh đấu cho quyền lợi thực sự của người lao động Việt Nam

Công Đoàn Độc lập VN chính là một Nghiệp đoàn, là một Hội đoàn Lao động Tự Do được ra đời và hoạt động trên phạm vi toàn quốc là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp, phù hợp với các quyền tự do dân chủ của công dân được quy định tại các điều 53 và 69 của bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam.

Đồng thời, sự kiện thành lập Tổ chức Công đoàn Tự do này không chịu sự khống chế của ĐCSVN cũng hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn về quyền Con người đã được minh định cụ thể tại các điều : 19; khoản 1 điều 20; khoản 1, 2, 3 điều 21; khoản 4 điều 23 …. của Tuyên ngôn toàn Thế giới về Nhân quyền của Tổ chức Liên hợp quốc.

Ngoài ra, trong các Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị ; Công ước Quốc tế những quyền kinh tế,xã hội và văn hoá; Công ước Lao động Quốc tế về Quyền tự do Lập Hội và Bảo vệ Quyền lập Hội từ năm 1948 cũng quy định rất rõ ràng về các giá trị Quyền Con người này. Mà nước CHXHCN Việt Nam là một quốc gia thành viên đã xin tham gia ký tên và cam kết thực hiện trước cộng đồng Quốc tế từ ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Theo thông lệ, tại các quốc gia tự do trên thế giới, chúng tôi mong mỏi sẽ được các quyền tranh đấu trong hòa bình cho quyền lợi của người lao động Việt Nam, qua các cuộc biểu tình bất bạo động, các cuộc đình công, bãi công và thương thuyết tập thể về mức độ lương bổng, điều kiện làm việc, chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội v v…..Chúng tôi mong mỏi chính quyền phải tạo ra một ngành tư pháp độc lập để làm trọng tài công minh cho các cuộc tranh chấp giữa lao động và chủ doanh nghiệp, ngõ hầu giải quyết các tranh chấp theo luật định một cách công bằng và minh bạch như trong những quốc gia dân chủ tiến bộ khác trên thế giới.

Vì bản chất độc tài chuyên chế, cực quyền và không đáng tin cậy cuả hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay, chúng tôi nghĩ rằng ĐCSVN sẽ gia tăng cường độ đàn áp và khủng bố Phong trào tranh đấu dân chủ trong nước sau khi Hội nghị APEC kết thúc, cũng như sau khi Việt nam được gia nhập WTO, và nhất là sau khi được phía Hoa Kỳ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn PTNR. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ liên tục mạnh mẽ và sự quan tâm của quý Ngài hầu giúp chúng tôi có thể tranh đấu hữu hiệu cho giới công nhân và thợ thuyền nghèo khổ ở Việt Nam, góp phần xây đắp một hệ thống chính trị dân chủ, cởi mở và công bằng sớm được xuất hiện trên Đất nước chúng tôi. Tôi khẳng định rằng, cho dù sự nghiệp chính nghĩa đấu tranh vì Tự do Dân chủ và Tiến bộ xã hội của nhân dân chúng tôi còn gặp rất nhiều gian nan, nguy hiểm và thử thách. Nhưng cuối cùng nhất định dân tộc Việt nam chúng tôi sẽ giành thắng lợi hoàn toàn và huy hoàng trong tương lai không xa nữa.

Hoa Kỳ là một quốc gia có nền Dân chủ Tự do lâu đời và vững mạnh, có nền kinh tế phồn vinh thịnh vượng , đồng thời cũng là nước có truyền thống bênh vực các giá trị Nhân quyền và dân chủ mẫu mực cho các dân tộc trên khắp thế giới. Vì vậy, sẽ không bao giờ làm nhân dân chúng tôi tắt đi niềm hy vọng lớn lao gửi gắm vào Nhân dân , Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ và cá nhân Ngài Tổng thống. Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ quý Ngài và toàn gia quyến.

Xin trân trọng Kính chào và Tri ân quý Ngài Tổng thống

Nguyễn Khắc Toàn Nhà báo tự do
Phó Tổng biên tập Tạp san Tự do Dân chủ
Ðại Diện Tổ Chức Công Ðoàn Ðộc Lập Việt Nam.

Số Nhà 11 Ngõ Tràng Tiền
Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội Việt Nam

Mobile: 0917 323 733
Email : trannguyenchiviet2006@yahoo.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Thống Joe Biden (giữa) đón ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Philippines, tại Toà Bạch Ốc, 12/4/2024. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Biden nỗ lực tăng cường liên minh Mỹ-Nhật-Philippines chống Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh bị xem là “sự đe dọa an ninh” và xem Trung Quốc là “kẻ ngoài lề trong khu vực.”

Các nhà lãnh đạo đồng minh nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và tuyên bố tuần tra chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện mặt trận thống nhất chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.

Máy gặt lúa và đập lúa luôn. Tuy không hiện đại như bên Nhật hay các nước Âu châu, nhưng nó làm được việc và giảm gánh nặng cho nông dân. Trong tương lai thì chắc sẽ hoàn thiện hơn và những cái máy này sẽ có thương hiệu. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Cơ giới hoá nông nghiệp… chậm còn hơn không*

Nhưng chậm còn hơn không. Tôi nghĩ nông dân Việt Nam rất sáng tạo và nếu môi trường thuận lợi, họ chẳng thua kém bất cứ ai. Bằng chứng là trong thời gian qua, quá trình cơ giới hoá đều do nông dân thực hiện, chứ không phải do các vị “sư sĩ” làm. Nông dân sáng chế ra máy móc và ứng dụng ngay trên những cánh đồng họ canh tác, chứ chẳng nhờ vào ‘đề tài cấp quốc gia’ nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 11/4/2024. Ảnh: AFP

Marcos nói thỏa thuận ba bên Mỹ-Nhật-Philippines sẽ thay đổi thế cục ở Biển Đông

“Tôi nghĩ thỏa thuận ba bên này cực kỳ quan trọng,” ông Marcos nói trong cuộc họp báo ở Washington một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa các nước.

“Nó sẽ thay đổi thế cục mà chúng ta thấy trong khu vực, ở ASEAN ở châu Á, quanh Biển Đông,” ông Marcos nói, nhắc đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Biden và phu nhân (phải) và Thủ tướng Nhật Kishida và phu nhân tại White House 10/4/2024. Ảnh: AP/ Evan Vucci

Nhật Bản tăng cường liên minh với Mỹ để phòng ngừa Trung Quốc

Tokyo và Washington đều quyết tâm ngăn chặn Bắc Kinh thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sự ủng hộ mà chính quyền Biden dành cho Kishida vượt xa những hỗ trợ thông thường đối với một đồng minh thân cận. Dưới thời Kishida, Nhật Bản đã thực hiện một số thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh kể từ Thế chiến II. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi quyết tâm của người Nhật trong việc ngăn chặn một Trung Quốc chuyên chế thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.