Tuyên Bố về Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận của người Dân Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

- Xét rằng : Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận là một Quyền rất cơ bản của mọi nền Dân chủ đích thực, nhưng hiện nay toàn Dân Việt Nam, trong thực tế, chưa hề được bày tỏ công khai quan điểm và chính kiến độc lập của mình và chưa hề có một cơ quan thông tin tư nhân nào được phép hoạt động cả ;

- Xét rằng : Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc được biểu quyết ngày 16.12.1966 mà Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xin gia nhập ngày 24.9.1982 đã qui định : "Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ" (điều 19,2) ;

- Xét rằng : Một số rất ít Nhà cầm quyền độc tài toàn trị còn rơi rớt lại trên trái đất, trong đó có Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đều lạm dụng điều 19,3,b của Công ước nói trên : "Quyền ở điều 19,2 có thể bị hạn chế phần nào để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng" hầu bóp chết quyền Tự do Thông tin Ngôn luận rất chính đáng của người Dân trong Nước họ, vì Các Nhà cầm quyền độc tài toàn trị ấy luôn ngụy biện đồng hóa "bảo vệ An ninh Quốc gia" chân chính với "bảo vệ an ninh" cho Chế độ của mình. Ai ai có lương tri đều hiểu An ninh Quốc gia được gia tăng chỉ khi toàn Dân được thông tin thông thoáng, tiếp cận tình hình thế giới, mở rộng tầm nhìn, nhận thức đầy đủ lành mạnh đúng đắn. Trái lại chính việc Nhà cầm quyền độc quyền bưng bít hoặc bịa chuyện để lừa gạt Dân mới là một trong các nguyên nhân tất yếu làm Tổ quốc suy tàn bi thảm, Dân tình tang thương biến loạn ;

- Xét rằng : Sách Trắng do Bộ Ngoại giao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công bố ngày 18-8-2005 đã công khai tuyên truyền với Quốc tế : "Chính phủ Việt Nam chủ trương khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người Dân tiếp cận, khai thác và sử dụng rộng rãi thông tin trên mạng Internet" (Chương II, mục I,2) ;

Vậy thay mặt cho hàng triệu người Dân Việt Nam đang hằng giờ thao thức tìm đọc thông tin từ Internet cũng như từ các nguồn thông tin khác, chúng tôi đồng thanh tuyên bố :

1/Chúng tôi có Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận, có quyền tiếp cận các nguồn thông tin từ mọi phía.

2/– Yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tạo ngay các điều kiện cần thiết để chúng tôi được công khai sử dụng và khai thác các nguồn thông tin hữu ích của Nhân loại như Sách Trắng chính Bộ Ngoại giao VN công bố ngày 18-8-2005, chứ không phải bị trói buộc bởi các quy định phi lý và vô nguyên tắc như hiện nay.

3/- Yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả ngay các tù nhân Thông tin ngôn luận Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn, đồng thời chấm dứt vĩnh viễn các hành động bắt bớ, trấn áp, sách nhiễu người Dân như đã bắt giam 2 ông Văn Sáu và Hoàng Trọng Châu ở Phước Long chỉ vì họ đòi được hưởng quyền thu thập và truyền bá thông tin lành mạnh. Vì việc bắt bớ giam cầm họ chỉ là một cách tự thú nhận trước Cộng đồng Quốc tế rằng Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Châu Âu ngày 25-01-2006 lên án Chủ nghĩa và Chế độ Cộng sản đã tàn phá Nhân loại nặng nề như Chủ nghĩa Đức Quốc xã là hoàn toàn xác thực.

4/- Yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sửa đổi ngay luật Báo chí, công khai tuyên bố tạo điều kiện dễ dàng cho báo chí tư nhân được tự do xuất bản ở Việt Nam.

Tuyên bố tại thành phố Huế, ngày 23-02-2006

Thay mặt nguyện vọng hưởng Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận của người Dân Việt Nam

Linh mục Têphanô Chân Tín
Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi

Danh sách Dân Việt Nam đòi Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận

Nếu Quý Vị vui lòng tham gia, kính xin Quý Vị vui lòng gửi Attached File cho các Bạn khác, và gửi Tên Quý Vị cho YenVtran@gmail.com hoặc tranvietyen101@yahoo.com hoặc simonsnguyen@hotmail.com hoặc để nhờ 2 Vị ấy ghi tên thêm số người đăng ký. Quý Vị có thể Save File nầy vào một Folder nào đó, bỏ thuộc tính Read Only của File nầy, Insert thêm Row, tự ghi tên mình (hoặc nhóm mình) tiếp, rồi gửi File nầy cho 1 trong 2 Vị trên. Nhưng làm như vậy các Vị ấy sẽ thống kê mất nhiều giờ hơn, vì số thứ tự trong Danh sách sẽ bị thay đổi liên tục. Chân thành cảm ơn Quý Vị đã vui lòng tham gia.

1. Lm Chân Tín, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn
2. Hoàng Minh Chính, Hà Nội
3. Lm Nguyễn Văn Tiên, 69 Phan Đình Phùng, Huế
4. Lê Nhân, Hà Nội
5. Lm Lê Văn Cao, Gx Sao Cát, TT-Huế
6. Ms Ng Hồng Quang, Q.2, Sài Gòn
6. Lm Nguyễn Văn Hội, 69 Phan Đình Phùng, Huế
8. Nv Trần Mạnh Hảo, Phú Nhuận, Sài Gòn
7. Lm Hồ Văn Quý, Gx An Đôn, Quảng Trị
10. Gs Nguyễn Ch Kết, Gò Vấp, Sài Gòn
11. Lm Ng Hũu Giải, Giáo xứ An Bằng, TT-Huế
12. Ks Đỗ Nam Hải, Phú Nhuận, Sài Gòn
13. Lm Hoàng Cẩn, Gx Truồi, Thừa Thiên-Huế
14. Lê Thị Phú Dung, Q.2, Sài Gòn
15. Lm Ng Văn Hùng, Gx Lương Văn, TT-Huế
16. Ts Ng Thanh Giang, Từ Liêm, Hà Nội
17. Lm Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng, Huế
18. Vũ Thúy Hà, Thụy Khuê, Hà Nội
19. Lm Ng Văn Chánh, Gx Dương Sơn, TT-Huế
20. Bùi Kim Ngân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
21. Lm Phan Phước, Gx Đá Hàn, TT-Huế
22. Gs Trần Khuê, Q. I, Sài Gòn
23. Lm Lê Văn Nghiêm, Gx Cầu Hai,TT-Huế
24. Nv Hoàng Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
25. Lm Tg Thanh Trọng, Gx Triều Sơn Nam, TT-Huế
26. Phạm Quế Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
27. Lm Lê Ngọc Bửu, Giáo xứ Phủ Cam, Huế
28. Nguyễn Khắc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
29. Lm Trần Văn Quý, Giáo xứ Phủ Cam, Huế
30. Ls Lê Chí Quang, Đống Đa, Hà Nội
31. Lm Phan Văn Lợi, Giáo xứ Phủ Cam, Huế
32. Hoàng Thị Huê, Nguyệt Biều, Thủy Biều, Huế
33. Hồ Văn Tuệ, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
34. Nguyễn Quỳnh Hoa, Thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
35. Hồ Ngọc Hiện, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
36. Hồ Thị Liễu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
37. Hồ Thị Huê, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
38. Hồ Ngọc Hoàng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
39. Hồ Thị Hiến, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
40. Hồ Thị Ý, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
41. Hồ Hồng Loan, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
42. Hồ Thị Vương, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
43. Ng Bình Thành, Giáo xứ Phủ Cam, Huế
44. Hồ Sơn, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
45. Hg Trọng Cường, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
46. Hồ Thị Tiên, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
47. Trương Lâm, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
48. Hoàng Nhân Hà, Nguyệt Biều, Thủy Biều, Huế
49. Ng Thị Lập, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
50. Hoàng Anh Đào, Nguyệt Biều, Thủy Biều, Huế
51. Phạm Thị Bồng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
52. Hoàng Lý, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế
53. Hồ Thị Mai, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
54. Nguyễn Thị Phương, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
55. Lê Văn Hải, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
56. Trần Thị Hồng, Bố Trạch, Quảng Bình
57. Trần Trung Hải, Bố Trạch, Quảng Bình
58. Trần Việt Yên, San Jose, CA, USA
59. Nguyễn Văn Cao, Phước Quả, Huế, TT-Huế
60. Trần Văn Phước, Phước Quả, Huế, TT-Huế
61. Nguyễn Quốc Tuấn, Phước Quả, Huế, TT-Huế
62. Hồ Sơn, Phước Quả, Huế, TT-Huế
63. Phan Thanh Dung, Phước Quả, Huế, TT-Huế
64. Trần Đình Quốc, Phước Quả, Huế, TT-Huế
65. Nguyễn Đình Hòang, Phước Quả, Huế, TT-Huế
66. Nguyễn Văn Ảnh, Phước Quả, Huế, TT-Huế
67. Phan Thị Sâm, Phước Quả, Huế, TT-Huế
68. Đỗ Thị Lệ Thúy, Phước Quả, Huế, TT-Huế
69. Hồ Vui, Phước Quả, Huế, TT-Huế
70. Lê Viết Tưởng, Phước Quả, Huế, TT-Huế
71. Hòang Trọng Diên, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
72. Hòang Trọng Sơn, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
73. Hg Trọng Khuyếch, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
74. Hồ Phụng Tự, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
75. Hồ Thị Liên, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
76. Hòang Thị Hương, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
77. Hoàng Thị Hòa, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
78. Hồ Ngọc Định, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
79. Hòang Trọng Đẽo, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
80. Hoàng Thị Mai, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
81. Võ Bá Hùng, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
82. Nguyễn Thị Tuyết, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
83. Phan Thị Kiểu, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
84. Lê Xuân, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
85. Trần Đính, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
86. Nguyễn An Quý, Seattle, Washington, USA
87. Ng Minh Đoàn, Tp Vinh, Nghệ An
88. Hồ Thị Sự, Phú An, Thừa Thiên-Huế
89. Trần Lệ Hằng, Phước Quả, Huế, TT-Huế
90. Trần Kim Liên, Đồng Hới, Quảng Bình
91. Hoàng Thị Tuyết, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
92. Đỗ Anh Tài, California. Hoa Kỳ
93.Nguyễn Thanh Giang, Từ Liêm Hà Nội.VN
94. Trần Trung Hải, Bố Trạch, Quảng Bình VN
95.Trần Dũng, Sacramento, CA, USA
96.GS Hoàng Cơ Định, California. Hoa Kỳ
97.Nguyễn Chân Phương, Krông Buk Dăk
98.DrNguyễnQuốcQuân, VA. Hoa Kỳ
99.Nguyễn Công Danh, California. Hoa Kỳ
100.Nguyễn Sơn Diệm, West Chester. PA .USA
101. Trần Ngọc Báu, Fribourg, Switzerland
102.Nguyễn Minh Cần, Nhà báo Moscow, LB Nga
103. Vũ Duy Minh, Darstadt. CHLB Đức
104.Nguyễn Hữu Dõng, Koel. Germany
105. NgThànhNam PhD, Hoa Kỳ (USA)
106. Hoàng Thị Tuyết , Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
107. Hồ Thị Phượng, Phú An, Thừa Thiên-Huế
108. Hồ Thị Ý, Phú An, Thừa Thiên-Huế
109. Hồ Thị Kiệt, Phú An, Thừa Thiên-Huế
110. Hồ Hồng Diệu, Phú An, Thừa Thiên-Huế
111. Đoàn Minh Lý, Phú An, Thừa Thiên-Huế
112. Nguyễn Thị Thúy, Vinh Thái, Phú Vang,TT-H
113. Hồ Đắc Gioang, Phú An, Thừa Thiên-Huế
114. Nguyễn Tình, San Diego, CA, USA
115. Phạm Văn Điệp, CHLB Nga
116. Hồ Đắc Khấn, Phú An, Thừa Thiên-Huế

Danh sách mới kể từ 26 Feb 2006

117. Hồ Cư, Phú An, Thừa Thiên-Huế
118. Trần Nam Bình , San Jose, CA, USA
119. Nguyễn Thị Hiếu, Trảng Bom, Đồng Nai
120. Nguyễn Thị Mùi, Trảng Bom, Đồng Nai
121. Nguyễn Cg Hoàng, Trảng Bom, Đồng Nai
122. Nguyễn Văn Thám, Trảng Bom, Đồng Nai
123. Trần Ngọc Lan, Trảng Bom, Đồng Nai
124. Nguyễn Thị Hương, Trảng Bom, Đồng Nai
125. Hồ Văn Trung, Trảng Bom, Đồng Nai
126. Nguyễn Văn Hùng, Trảng Bom, Đồng Nai
127. Nguyễn Văn Linh, Trảng Bom, Đồng Nai
128. Nguyễn Văn Long, Trảng Bom, Đồng Nai
129. Nguyễn Văn Khôi, Trảng Bom, Đồng Nai
130. Nguyễn Thị Hiệp, Trảng Bom, Đồng Nai
131. Nguyễn Văn Hiệu, Trảng Bom, Đồng Nai
132. Nguyễn Văn Hiếu, Trảng Bom, Đồng Nai
133. Nguyễn Thị Hóa, Thống Nhất, Đồng Nai
134. Nguyễn Hồng Phúc, Trảng Bom, Đồng Nai
135. Nguyễn Văn Hải, Trảng Bom, Đồng Nai
136. Trần Ngọc Bửu, Trảng Bom, Đồng Nai
137. Trần Thị Nga, Trảng Bom, Đồng Nai
138. Hoàng Thị Hiền, Trảng Bom, Đồng Nai
139. Nguyễn Văn Hoài , Trảng Bom, Đồng Nai
140. Nguyễn Thanh Hà, Sydney, Australia
141. Dominic Hoàng, Sydney, Australia
142. Hồ Xuân, Phú An, Thừa Thiên-Huế
143. Hoàng Thị Hương, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
144. Ng Thị Tuyết, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
145. Lê Mỹ Phương, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
146. Lê Thị Mai, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
147. Lê Tr Phương Dung, Phú Hiệp, Huế, TT-Huế
148. Võ Ng Hoài Thanh, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
149. Hồ Thị Liên, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
150. Đặng Thị An, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
151. Hoàng Trọng Ánh, Nguyệt Biều, Th Biều, Huế
152. Gs Ng Thành Tâm, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
153. Trần Trung Hải, Bố Trạch, Quảng Bình
154. Lê Hữu Thế, Q. 3, Sàigòn
155. Trần Thị Vi, Q. 3, Sàigòn
156. Lê Đình Vân, Q. 3, Sàigòn
157. Cao Phương Xuân, Bình Thạnh, Sàigòn
158. Cao Phương Minh, Bình Thạnh, Sàigòn
159. Tô Đình Hy, Q. 8, Sàigòn
160. Lê Thị Nhân, Q. 8, Sàigòn
161. Tô Đình Hoan, Q. 8, Sàigòn
162. Tô Lê Ngọc Hân, Q. 8, Sàigòn
163. Gs Ng Kim Anh, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
164. PTs Ng Ngọc Kế, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
165.Ths ĐặngHoài Ngân, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
166. Ths Hồ Ngọc Vĩnh, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
167. Ths Ng Qg Khách, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
168. Ths Đặng Q Cường, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
169. Gs Đặng Minh Hảo, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
170. Bs NguyễnXuânAn, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
171. Bs Lê T Ngân Hà, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
172. Bs Đoàn M Tuấn, Sài Gòn
173. Bs Vũ T Hoa Linh, Sài Gòn
174. Gs NguyễnNgAnh, Đà Nẵng
175. Gs Nguyễn Anh Tài, Đà Nẵng
176. Bs Nguyễn Anh Tú, Đà Nẵng
177. Nguyễn Văn Mai, Sài Gòn
178. Lê Cẩn, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
179. Trần T Minh Cầm, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
180. Lê Ng Xuân Hà, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
181. Nguyễn Anh Minh, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
182. Đặng Hoài Anh, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
183. Phan T Minh Hạnh, Tp Huế, Thừa Thiên-Huế
184. Đỗ T Minh Hương, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế
185. Lê T Thanh Huyền, Hương Thủy, TT-Huế
186. NguyễnĐăngKhoa, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế
187. Phan Ngọc Huy, Hương Thuỷ, TT-Huế
188. Phan Văn Mậu, Quảng Điền, TT-Huế
189. Hồ Anh Dũng, Quảng Điền, TT-Huế
190. Văn Đình Hoàng, Quảng Điền, TT-Huế
191. Văn Bá Thanh, Quảng Điền, TT-Huế
192. Ma Văn Minh, Hương Trà, TT-Huế
193.Đỗ Thiện Ân, KrongBuk, Đaklac
194. Đỗ Thị Mai, KrongBuk, Đaklac
195. Nguyễn Đình Tâm, KrongBuk, Đaklac
196. Hoàng Sơn Chi, KrongBuk, Đaklac
197. Nguyễn Tri, KrongBuk, Đaklac
198. Hoàng Thị Thảo, KrongBuk, Đaklac
199. Nguyễn Tri Phương, KrongBuk, Đaklac
200. Nguyễn Tri Tân, KrongBuk, Đaklac
201. Nguyễn thị Đào, KrongBuk, Đaklac
202. Nguyễn Thị Lễ, KrongBuk, Đaklac
203. Võ hữu Nghĩa, KrongBuk, Đaklac
204. Võ Hữu Đệ, KrongBuk, Đaklac
205. Võ Thị Đình, KrongBuk, Đaklac
206. Võ Hữu Đan, KrongBuk, Đaklac
207. Võ Hữu Định, KrongBuk, Đaklac
208. Lưu Thị Yên, KrongBuk, Đaklac
209. Nguyễn Tất Nhiên, KrongBuk, Đaklac
210. Nguyễn Thị Lan, KrongBuk, Đaklac
211. Nguyễn Xuân Thảo, KrongBuk, Đaklac
212. Ng Huy Tuyển, KrongBuk, Đaklac
213. Nguyễn Thị Tâm, KrongBuk, Đaklac
214. Nguyễn Bảo, KrongBuk, Đaklac

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Thống Joe Biden (giữa) đón ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Philippines, tại Toà Bạch Ốc, 12/4/2024. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Biden nỗ lực tăng cường liên minh Mỹ-Nhật-Philippines chống Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh bị xem là “sự đe dọa an ninh” và xem Trung Quốc là “kẻ ngoài lề trong khu vực.”

Các nhà lãnh đạo đồng minh nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và tuyên bố tuần tra chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện mặt trận thống nhất chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.

Máy gặt lúa và đập lúa luôn. Tuy không hiện đại như bên Nhật hay các nước Âu châu, nhưng nó làm được việc và giảm gánh nặng cho nông dân. Trong tương lai thì chắc sẽ hoàn thiện hơn và những cái máy này sẽ có thương hiệu. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Cơ giới hoá nông nghiệp… chậm còn hơn không*

Nhưng chậm còn hơn không. Tôi nghĩ nông dân Việt Nam rất sáng tạo và nếu môi trường thuận lợi, họ chẳng thua kém bất cứ ai. Bằng chứng là trong thời gian qua, quá trình cơ giới hoá đều do nông dân thực hiện, chứ không phải do các vị “sư sĩ” làm. Nông dân sáng chế ra máy móc và ứng dụng ngay trên những cánh đồng họ canh tác, chứ chẳng nhờ vào ‘đề tài cấp quốc gia’ nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 11/4/2024. Ảnh: AFP

Marcos nói thỏa thuận ba bên Mỹ-Nhật-Philippines sẽ thay đổi thế cục ở Biển Đông

“Tôi nghĩ thỏa thuận ba bên này cực kỳ quan trọng,” ông Marcos nói trong cuộc họp báo ở Washington một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa các nước.

“Nó sẽ thay đổi thế cục mà chúng ta thấy trong khu vực, ở ASEAN ở châu Á, quanh Biển Đông,” ông Marcos nói, nhắc đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Biden và phu nhân (phải) và Thủ tướng Nhật Kishida và phu nhân tại White House 10/4/2024. Ảnh: AP/ Evan Vucci

Nhật Bản tăng cường liên minh với Mỹ để phòng ngừa Trung Quốc

Tokyo và Washington đều quyết tâm ngăn chặn Bắc Kinh thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sự ủng hộ mà chính quyền Biden dành cho Kishida vượt xa những hỗ trợ thông thường đối với một đồng minh thân cận. Dưới thời Kishida, Nhật Bản đã thực hiện một số thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh kể từ Thế chiến II. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi quyết tâm của người Nhật trong việc ngăn chặn một Trung Quốc chuyên chế thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.