Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Việt Nam đang bị nhiều “dịch” hoành hành chứ không chỉ có COVID-19

Trích bài “Hoạ Virus! Việt Nam không chỉ có COVID-19!” của Trân Văn.

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã chính thức xác định COVID-19 là một đại dịch đe dọa toàn cầu. Tuy nhiên riêng tại Việt Nam, nếu theo dõi hệ thống truyền thông chính thức và mạng xã hội, có thể thấy ngoài COVID-19, Việt Nam đang bị đe dọa bởi nhiều… loại virus khác và đó là lý do khiến việc phòng chống các loại virus tại Việt Nam trở thành phức tạp.

COVID-19 là dịp cho thấy: “Ý đảng, lòng dân” không phải là một mà là rất khác nhau rất xa!

Youtube Việt Tân