Cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 21/8/2011

WebVT

Kính mời quý vị theo dõi cuộc biểu tình ngày 21/8/2011 tại Hà Nội qua các đường dẫn sau đây:

http://anhbasam.wordpress.com

http://xuandienhannom.blogspot.com

http://www.youtube.com/watch?v=qMTE_F8x6-4


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này