Cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 3/7/2011

|03/07/2011|Thời Sự|

Kính mời quý độc giả theo dõi cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 3/7/2011 qua các đường dẫn sau đây:

http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/372011-tuong-thuat-truc-tiep-tu-ha-noi.html

http://anhbasam.wordpress.com/

http://www.youtube.com/watch?v=AypPQynBDSc

http://www.youtube.com/watch?v=VGOs5eGHR9s

http://www.youtube.com/watch?v=ndLRf9pS9Kk

Đồng bào tại Đan Mạch biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Cộng tại Copenhagen ngày 1/7/2011:

http://www.youtube.com/watch?v=jdWjV4_cngg