Tuyên bố chung của 20 tổ chức trên thế giới về giàn khoan TQ trong lãnh hải VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TUYÊN BỐ CHUNG
CỦA
CÁC HỘI ĐOÀN VIỆT-NAM TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
VỀ GIÀN KHOAN HẢI-DƯƠNG 981
XÂM NHẬP VÙNG BIỂN VIỆT-NAM

Ngày 3 tháng 5, 2014, chính quyền Bắc Kinh thông báo việc đưa một giàn khoan cực lớn mang tên Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam (ở 15o29’ Bắc/110o12’ Đông, tương đương với Lô 143 trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam). Đây là một địa điểm nằm gọn trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý cách xa bờ biển Việt Nam như được định nghĩa trong Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (theo Công Ước LHQ về Luật Biển). Chính quyền Bắc Kinh còn cảnh cáo là các tàu ngoại quốc không nên đến gần giàn khoan trong vòng ba hải lý. Bắc Kinh còn gởi 80 chiếc tàu đủ loại, trong đó có 7 tàu chiến, xuống để ngăn chặn không cho Việt Nam thực thi chủ quyền của mình trong vùng biển đó.

Tất cả những hành động trên đã được đơn phương thực hiện nhằm tìm cách thực thi đường lưỡi bò chín vạch đòi hơn 80 phần trăm của Biển Đông, một sự đòi hỏi không hề được công nhận bởi Ủy Ban Luật Biển của Liên Hiệp Quốc và bị hầu hết thế giới coi là bất hợp pháp.

Hành động của Trung-Cộng được xem là “khiêu khích và không giúp ích vào việc duy trì hoà bình và ổn định ở trong khu vực” (theo phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5, 2014) nên dư luận ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều phẫn nộ trước hành động bá quyền cướp biển này của Trung Quốc.

CHÚNG TÔI, CÁC CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN VÀ ĐOÀN THỂ CỦA NGƯỜI VIỆT
TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, DO ĐÓ TUYÊN BỐ:

Thứ nhất, chúng tôi cực lực lên án hành động mới nhất và trắng trợn nhất này của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, một bước đi nữa trong trò chơi nguy hiểm của Trung Quốc đùa giỡn với chiến tranh trong một vùng đang phát triển mạnh, một vùng đã có được hòa bình trong hơn một phần tư thế kỷ.

Thứ hai, chúng tôi đoàn kết với hầu như tuyệt đại đa số 90 triệu dân VN ở trong nước để đòi hỏi Trung Quốc phải tức khắc rút lui giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời lên án Hà Nội đã quá nhu nhược trong chính sách biển Đông.

Thứ ba, chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt việc đàn áp và bắt giam các tiếng nói dân chủ, và hãy trả tự do ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh.

Thứ tư, chúng tôi hối thúc việc đem kiện Trung Quốc trước các tòa án quốc tế (đặc biệt là Tòa Án Quốc Tế La Haye và Tòa Án Quốc Tế Hamburg về Luật Biển) để nhờ các tòa án này phân xử hành động xâm lăng của Trung Quốc đối với lãnh hải và hải đảo của Việt Nam trong Biển Đông.

Thứ năm, chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết trong các quốc gia ASEAN khi cuối tuần này có những cuộc thương thảo để chuyển Tuyên Bố về Hành Xử ở Biển Đông thành Quy Tắc Hành Xử nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định ở trong khu vực.

Thứ sáu, chúng tôi kêu gọi dư luận thế giới hãy dứt khoát lên án các tham vọng bá quyền của Trung Quốc nhằm biến Biển Đông với những tài nguyên vô lượng của nó thành một “nội hải” của Trung Quốc. Chúng tôi cám ơn các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã lên tiếng không chỉ vì Việt Nam mà còn vì hòa bình và an ninh quốc tế, không trừ quyền tự do hàng hải qua vùng này ở Biển Đông.

Chỉ khi nào có được một nỗ lực tập thể và đoàn kết như vậy thì chúng ta mới có thể bảo vệ được hòa bình thế giới và ngăn ngừa bàn tay đầy tham vọng cướp đất cướp biển của Trung Quốc.

Ngày 11 tháng 5 năm Hai Nghìn Mười Bốn.

NHỮNG CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ VIỆT NAM

ĐÃ KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ NÀY:

1. Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia (Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch)

2. Đảng Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam (Đỗ Thành Công, Phát ngôn nhân)

3. Đảng Vì Dân (Nguyễn Công Bằng, Chủ Tịch)

4. Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam (Nguyễn Mai, Việt Nam, và Trương Quốc Việt, Úc Châu – Đồng phát ngôn viên)

5. Họp Mặt Dân Chủ (Lâm Đăng Châu, Đại diện Ban Phối Hợp)

6. Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch)

7. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ Tịch)

8. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc (Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều

Hợp Trung Ương)

9. Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi (Bùi Anh Thư, Phát ngôn nhân)

10. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối

Hợp)

11. Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Hội

Đồng Điều Hợp Trung Ương)

12. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (Đỗ Như Điện, Điều hợp viên)

13. Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam (Lanney Trần, Chủ Tịch)

14. Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ (Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Đại diện)

15. Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Đoàn Hữu Định, Đại diện)

16. Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam (Luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ Tịch)

17. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch)

18. Viện Quốc Tế vì Việt Nam (G.S. Đoàn Viết Hoạt, Đại diện)

19. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

20. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hội Đồng Điều Hợp TƯ các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải Ngoại (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch)


DECLARATION
OF
VIETNAMESE ORGANIZATIONS ALL OVER THE WORLD
RE. THE CHINESE HAIYANG 981 RIG
IN VIETNAM’S WATERS

On May 3, 2014, the Chinese government announced the introduction of a giant exploratory rig, Haiyang 981, into Vietnam’s waters (15o29’ N/110o12’ E, corresponding to Lot 143 of Vietnam’s EEZ) with the intention of searching for oil and gas in the continental shelf of Vietnam, well within the 200-mile exclusive economic zone of Vietnam, as defined by UNCLOS (UN Convention on the Law of the Sea). It further warned all foreign vessels not to come within three nautical miles of the rig. Beijing also sent an armada of some 80 ships, seven of which are destroyers, down to the area to prevent Vietnam from exercising its sovereignty in the area.

All of the above was done unilaterally in an attempt to impose its nine-dash claim of sovereignty over more than 80 percent of the Southeast Asian Sea, a claim never acknowledged by UNCLOS and considered totally illegal by the rest of the world.

This being “provocative and unhelpful to the maintenance of peace and stability in the region” (Jen Psaki at the State Department, May 7, 2014), public opinion both inside Vietnam and in the world is outraged at this latest hegemonistic “sea” grab by China.

WE, THE FOLLOWING VIETNAMESE ORGANIZATIONS
IN THE WORLD,
HEREBY DECLARE:

One, that we condemn in the most vigorous terms this most recent and blatant act of aggression by the People’s Republic of China, another step in China’s dangerous game of toying with war in a fast developing region which has known peace for more than a quarter century.

Two, that we join the vast majority of the 90 million Vietnamese inside Vietnam in demanding an immediate withdrawal of the giant Haiyang 981 rig from the waters of Vietnam; at the same time, we condemn Hanoi for its spineless policy regarding the Southeast Asian Sea, which allowed for China’s predatory moves.

Three, that we demand an immediate stop to the repression and arrest of democracy activists and the immediate release of all prisoners of conscience currently in jail because of their opposition to the expansionist policies of Beijing.

Four, that we urge that a suit be brought against China in international courts (including the International Court of the Hague and the Hamburg International Court on the Law of the Sea) for its acts of aggression against Vietnam regarding Vietnamese property in the Southeast Asian Sea.

Five, that we appeal to the solidarity of ASEAN in the upcoming talks with China on transforming the DOC (Declaration of Conduct) into a COC (Code of Conduct) in the Southeast Asian Sea in view of securing peace and stability in the region.

Six, that we appeal to world public opinion in condemning in no uncertain terms the hegemonistic ambitions of China as it tries to make the Southeast Asian Sea with its immense resources into an “internal sea” of China. At the same time, we thank all countries, and in particular the United States of America, for speaking up on behalf not only of Vietnam but also of international peace and security, including threats to the freedom of navigation in the Southeast Asian Sea.

Only such a concerted effort could possibly stay the hands of China and its over-ambitious land and sea grabs in the defense of world peace.

Done on this 11th day of May Two Thousand and Fourteen

VIETNAMESE ORGANIZATIONS

SIGNING ON TO THIS DECLARATION:

1. Alliance for Democracy in Vietnam (Mr. Nguyen Quoc Nam, Vice Chairman)

2. Assembly of Vietnamese Democrats (Lam Dang Chau, Representative, Coordinating Committee)

3. Center for Human Rights in Vietnam (Attorney Tran Thanh Hiep, Director)

4. Committee to Protect Vietnamese Workers (Mr. Nguyen Van Tanh, Chairman)

5. Federation of Free Vietnamese Labor (Mr. Tran Ngoc Thanh, Chairman)

6. The Federation of Technical Strategic Directorate Associations (Mr. Doan Huu Dinh, President)

7. For the Vietnamese People Party (Mr. Nguyen Cong Bang, Chairman)

8. International Institute for Vietnam (Professor Doan Viet Hoat, Director)

9. The People’s Force to Save Vietnam (Mr. Tran Quoc Bao, Chairman

10. National Resurgence Force (Ms. Bui Anh Thu, Spokesperson)

11. NCVA (National Congress of Vietnamese Americans) (Mr. Nguyen Ngoc Bich, Chairman)

12. Overseas Vietnamese Laity Movement (Mr. Do Nhu Dien, Coordinator

13. The People’s Democratic Party of Vietnam (Mr. Do Thanh Cong, Spokesperson)

14. The Rally for Democracy (Dr. Nguyen Quoc Quan, M.D., Representative) 15. The United Workers and Farmers Organization of Vietnam (Ms. Nguyen Mai, Viet Nam, and Mr, Truong Quoc Viet, Australia – Co-spokespersons)

16. Viet Tan (Mr. Do Hoang Diem, Chairman)

17. Vietnam Human Rights Network (Dr. Nguyen Ba Tung, Chairman)

18. Vietnam Nationalist Party, Central Coordinating Council of Overseas Chapters (Mr. Tran Tu Thanh, Chairman)

19. Vietnamese Community of Washington DC, Maryland and Virginia (Mr. Doan Huu Dinh, Chairman)

20. Vietnamese Women for Human Rights (Ms. Lanney Tran, Chairperson)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Ben Jones/ The Economist

Cách tội phạm Trung Quốc rửa tiền ở quy mô toàn cầu

Năm 2019, Europol, cơ quan cảnh sát của EU, cho biết hoạt động rửa tiền của các nhóm tội phạm châu Á, đặc biệt là các nhóm Trung Quốc, tạo ra “mối đe dọa ngày càng tăng đối với châu Âu.” Họ nói các băng đảng Trung Quốc “cực kỳ linh hoạt” và đang xử lý “lượng tiền đáng kể” từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Bộ Trưởng Công An Tô Lâm (phải) được đầu bếp "Thánh Rắc Muối" Nusret Gökçe đưa miếng thịt bò dát vàng lên tận miệng trong chuyến công du Anh Quốc, đầu tháng 11/2021. Ảnh chụp từ clip TikTok của nusr_et

Truyền thông quốc tế: Tân Chủ tịch nước Tô Lâm có tham vọng làm tổng bí thư

Một giảng viên đại học kỳ cựu ở Hà Nội cho rằng ông Tô Lâm chắc chắn có tham vọng trở thành người đứng đầu đảng, nhưng ông cũng có nhiều đối thủ, và không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn trong Bộ Công an. Do vậy, con đường dẫn tới cương vị đứng đầu đảng của Tô Lâm sẽ có nhiều chông gai.

Để trở thành người thay thế ông Trọng, ông Tô Lâm còn phải tranh đấu với nhiều ứng cử viên khác, nổi bật là đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, và cả tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Lê Thanh Hải, người vừa bị Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN cách tất cả chức vụ trong đảng hôm 16/5. Trước đó, ông Hải bị Bộ Chính trị cách chức bí thư thành ủy ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images

Rộ tin Lê Thanh Hải ‘vô lò’

Có thể nói mà không sợ sai rằng, trong bầy sâu lúc nhúc được gọi là ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam thì ông Lê Thanh Hải là con “sâu chúa” mà người dân muốn diệt nhất, dù ông chưa phải là kẻ có quyền thế lớn nhất. Chính vì vậy, tin đồn ông Lê Thanh Hải bị bắt, truy tố và bị giam – được đón nhận và chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội.

Hãy là ngọn gió đổi thay. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Hãy là ngọn gió đổi thay!

Cộng Sản biến đất nước ta thành một bãi rác đạo đức khổng lồ, hôi tanh và thầy Minh Tuệ là một cơn gió thoảng mang lại một chút không khí trong lành cho đất nước.

Đảng Cộng Sản có thể sẽ dập tắt hiện tượng Minh Tuệ, nhưng tinh thần Minh Tuệ sẽ sống mãi nếu mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi mình để trở thành một Minh Tuệ, để giữ cho ngọn lửa Minh Tuệ sáng mãi trong tâm thức của người dân Việt Nam.