Tuyên bố chung của 20 tổ chức trên thế giới về giàn khoan TQ trong lãnh hải VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TUYÊN BỐ CHUNG
CỦA
CÁC HỘI ĐOÀN VIỆT-NAM TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
VỀ GIÀN KHOAN HẢI-DƯƠNG 981
XÂM NHẬP VÙNG BIỂN VIỆT-NAM

Ngày 3 tháng 5, 2014, chính quyền Bắc Kinh thông báo việc đưa một giàn khoan cực lớn mang tên Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam (ở 15o29’ Bắc/110o12’ Đông, tương đương với Lô 143 trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam). Đây là một địa điểm nằm gọn trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý cách xa bờ biển Việt Nam như được định nghĩa trong Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (theo Công Ước LHQ về Luật Biển). Chính quyền Bắc Kinh còn cảnh cáo là các tàu ngoại quốc không nên đến gần giàn khoan trong vòng ba hải lý. Bắc Kinh còn gởi 80 chiếc tàu đủ loại, trong đó có 7 tàu chiến, xuống để ngăn chặn không cho Việt Nam thực thi chủ quyền của mình trong vùng biển đó.

Tất cả những hành động trên đã được đơn phương thực hiện nhằm tìm cách thực thi đường lưỡi bò chín vạch đòi hơn 80 phần trăm của Biển Đông, một sự đòi hỏi không hề được công nhận bởi Ủy Ban Luật Biển của Liên Hiệp Quốc và bị hầu hết thế giới coi là bất hợp pháp.

Hành động của Trung-Cộng được xem là “khiêu khích và không giúp ích vào việc duy trì hoà bình và ổn định ở trong khu vực” (theo phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5, 2014) nên dư luận ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều phẫn nộ trước hành động bá quyền cướp biển này của Trung Quốc.

CHÚNG TÔI, CÁC CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN VÀ ĐOÀN THỂ CỦA NGƯỜI VIỆT
TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, DO ĐÓ TUYÊN BỐ:

Thứ nhất, chúng tôi cực lực lên án hành động mới nhất và trắng trợn nhất này của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, một bước đi nữa trong trò chơi nguy hiểm của Trung Quốc đùa giỡn với chiến tranh trong một vùng đang phát triển mạnh, một vùng đã có được hòa bình trong hơn một phần tư thế kỷ.

Thứ hai, chúng tôi đoàn kết với hầu như tuyệt đại đa số 90 triệu dân VN ở trong nước để đòi hỏi Trung Quốc phải tức khắc rút lui giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời lên án Hà Nội đã quá nhu nhược trong chính sách biển Đông.

Thứ ba, chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt việc đàn áp và bắt giam các tiếng nói dân chủ, và hãy trả tự do ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh.

Thứ tư, chúng tôi hối thúc việc đem kiện Trung Quốc trước các tòa án quốc tế (đặc biệt là Tòa Án Quốc Tế La Haye và Tòa Án Quốc Tế Hamburg về Luật Biển) để nhờ các tòa án này phân xử hành động xâm lăng của Trung Quốc đối với lãnh hải và hải đảo của Việt Nam trong Biển Đông.

Thứ năm, chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết trong các quốc gia ASEAN khi cuối tuần này có những cuộc thương thảo để chuyển Tuyên Bố về Hành Xử ở Biển Đông thành Quy Tắc Hành Xử nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định ở trong khu vực.

Thứ sáu, chúng tôi kêu gọi dư luận thế giới hãy dứt khoát lên án các tham vọng bá quyền của Trung Quốc nhằm biến Biển Đông với những tài nguyên vô lượng của nó thành một “nội hải” của Trung Quốc. Chúng tôi cám ơn các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã lên tiếng không chỉ vì Việt Nam mà còn vì hòa bình và an ninh quốc tế, không trừ quyền tự do hàng hải qua vùng này ở Biển Đông.

Chỉ khi nào có được một nỗ lực tập thể và đoàn kết như vậy thì chúng ta mới có thể bảo vệ được hòa bình thế giới và ngăn ngừa bàn tay đầy tham vọng cướp đất cướp biển của Trung Quốc.

Ngày 11 tháng 5 năm Hai Nghìn Mười Bốn.

NHỮNG CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ VIỆT NAM

ĐÃ KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ NÀY:

1. Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia (Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch)

2. Đảng Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam (Đỗ Thành Công, Phát ngôn nhân)

3. Đảng Vì Dân (Nguyễn Công Bằng, Chủ Tịch)

4. Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam (Nguyễn Mai, Việt Nam, và Trương Quốc Việt, Úc Châu – Đồng phát ngôn viên)

5. Họp Mặt Dân Chủ (Lâm Đăng Châu, Đại diện Ban Phối Hợp)

6. Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch)

7. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ Tịch)

8. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc (Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều

Hợp Trung Ương)

9. Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi (Bùi Anh Thư, Phát ngôn nhân)

10. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối

Hợp)

11. Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Hội

Đồng Điều Hợp Trung Ương)

12. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (Đỗ Như Điện, Điều hợp viên)

13. Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam (Lanney Trần, Chủ Tịch)

14. Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ (Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Đại diện)

15. Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Đoàn Hữu Định, Đại diện)

16. Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam (Luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ Tịch)

17. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch)

18. Viện Quốc Tế vì Việt Nam (G.S. Đoàn Viết Hoạt, Đại diện)

19. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

20. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hội Đồng Điều Hợp TƯ các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải Ngoại (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch)


DECLARATION
OF
VIETNAMESE ORGANIZATIONS ALL OVER THE WORLD
RE. THE CHINESE HAIYANG 981 RIG
IN VIETNAM’S WATERS

On May 3, 2014, the Chinese government announced the introduction of a giant exploratory rig, Haiyang 981, into Vietnam’s waters (15o29’ N/110o12’ E, corresponding to Lot 143 of Vietnam’s EEZ) with the intention of searching for oil and gas in the continental shelf of Vietnam, well within the 200-mile exclusive economic zone of Vietnam, as defined by UNCLOS (UN Convention on the Law of the Sea). It further warned all foreign vessels not to come within three nautical miles of the rig. Beijing also sent an armada of some 80 ships, seven of which are destroyers, down to the area to prevent Vietnam from exercising its sovereignty in the area.

All of the above was done unilaterally in an attempt to impose its nine-dash claim of sovereignty over more than 80 percent of the Southeast Asian Sea, a claim never acknowledged by UNCLOS and considered totally illegal by the rest of the world.

This being “provocative and unhelpful to the maintenance of peace and stability in the region” (Jen Psaki at the State Department, May 7, 2014), public opinion both inside Vietnam and in the world is outraged at this latest hegemonistic “sea” grab by China.

WE, THE FOLLOWING VIETNAMESE ORGANIZATIONS
IN THE WORLD,
HEREBY DECLARE:

One, that we condemn in the most vigorous terms this most recent and blatant act of aggression by the People’s Republic of China, another step in China’s dangerous game of toying with war in a fast developing region which has known peace for more than a quarter century.

Two, that we join the vast majority of the 90 million Vietnamese inside Vietnam in demanding an immediate withdrawal of the giant Haiyang 981 rig from the waters of Vietnam; at the same time, we condemn Hanoi for its spineless policy regarding the Southeast Asian Sea, which allowed for China’s predatory moves.

Three, that we demand an immediate stop to the repression and arrest of democracy activists and the immediate release of all prisoners of conscience currently in jail because of their opposition to the expansionist policies of Beijing.

Four, that we urge that a suit be brought against China in international courts (including the International Court of the Hague and the Hamburg International Court on the Law of the Sea) for its acts of aggression against Vietnam regarding Vietnamese property in the Southeast Asian Sea.

Five, that we appeal to the solidarity of ASEAN in the upcoming talks with China on transforming the DOC (Declaration of Conduct) into a COC (Code of Conduct) in the Southeast Asian Sea in view of securing peace and stability in the region.

Six, that we appeal to world public opinion in condemning in no uncertain terms the hegemonistic ambitions of China as it tries to make the Southeast Asian Sea with its immense resources into an “internal sea” of China. At the same time, we thank all countries, and in particular the United States of America, for speaking up on behalf not only of Vietnam but also of international peace and security, including threats to the freedom of navigation in the Southeast Asian Sea.

Only such a concerted effort could possibly stay the hands of China and its over-ambitious land and sea grabs in the defense of world peace.

Done on this 11th day of May Two Thousand and Fourteen

VIETNAMESE ORGANIZATIONS

SIGNING ON TO THIS DECLARATION:

1. Alliance for Democracy in Vietnam (Mr. Nguyen Quoc Nam, Vice Chairman)

2. Assembly of Vietnamese Democrats (Lam Dang Chau, Representative, Coordinating Committee)

3. Center for Human Rights in Vietnam (Attorney Tran Thanh Hiep, Director)

4. Committee to Protect Vietnamese Workers (Mr. Nguyen Van Tanh, Chairman)

5. Federation of Free Vietnamese Labor (Mr. Tran Ngoc Thanh, Chairman)

6. The Federation of Technical Strategic Directorate Associations (Mr. Doan Huu Dinh, President)

7. For the Vietnamese People Party (Mr. Nguyen Cong Bang, Chairman)

8. International Institute for Vietnam (Professor Doan Viet Hoat, Director)

9. The People’s Force to Save Vietnam (Mr. Tran Quoc Bao, Chairman

10. National Resurgence Force (Ms. Bui Anh Thu, Spokesperson)

11. NCVA (National Congress of Vietnamese Americans) (Mr. Nguyen Ngoc Bich, Chairman)

12. Overseas Vietnamese Laity Movement (Mr. Do Nhu Dien, Coordinator

13. The People’s Democratic Party of Vietnam (Mr. Do Thanh Cong, Spokesperson)

14. The Rally for Democracy (Dr. Nguyen Quoc Quan, M.D., Representative) 15. The United Workers and Farmers Organization of Vietnam (Ms. Nguyen Mai, Viet Nam, and Mr, Truong Quoc Viet, Australia – Co-spokespersons)

16. Viet Tan (Mr. Do Hoang Diem, Chairman)

17. Vietnam Human Rights Network (Dr. Nguyen Ba Tung, Chairman)

18. Vietnam Nationalist Party, Central Coordinating Council of Overseas Chapters (Mr. Tran Tu Thanh, Chairman)

19. Vietnamese Community of Washington DC, Maryland and Virginia (Mr. Doan Huu Dinh, Chairman)

20. Vietnamese Women for Human Rights (Ms. Lanney Tran, Chairperson)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Thống Mỹ Joe Biden họp trực tuyến từ Nhà Trắng với Thủ Tướng Úc Scott Morrison (t) và Thủ Tướng Anh Boris Johnson (p), nhân buổi công bố việc thành lập liên minh AUKUS ngày 15/09/2021. Ảnh: AP - Andrew Harnik

AUKUS: Cơn ác mộng của Bắc Kinh về một NATO châu Á đang thành hiện thực?

Đối với chuyên gia Pháp Antoine Bondaz, điều mà Bắc Kinh lo ngại hơn cả là về lâu về dài, một NATO Châu Á sẽ hình thành. Với AUKUS, Washington đã thành công trong việc gắn kết hai đồng minh Anh và Úc.

Sắp tới đây, Hoa Kỳ sẽ cố gắng thể chế hóa quan hệ đối tác quốc phòng của họ, bằng cách thúc đẩy việc chính thức hóa nhóm QUAD, tức là Bộ Tứ, bao gồm 4 nước Mỹ, Úc Nhật và Ấn nhân hội nghị thượng đỉnh tại Washington. Mỹ cũng đang cố gắng mở rộng liên minh tình báo Ngũ Nhãn Five Eyes (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, New Zealand, và Úc), để kết nạp thêm hai đối tác châu Á của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một khu chung cư ở Sài Gòn bị phong tỏa trong đại dịch. Ảnh: Vietnamnet

Sáu sai lầm của nhà nước CSVN trong việc phòng chống đại dịch Covid-19

Trong 5 tháng qua, bộ máy chính trị của đảng CSVN không những không tiêu diệt được dịch, mà đành phải đổi giọng từ “chống dịch như chống giặc” sang thành quan điểm “sống chung với dịch” và vái lạy tứ phương xin vaccine từ mọi quốc gia để mang về phòng chống dịch.

Những chính sách chống dịch sai lầm và gây nhiều tác hại cho người dân và xã hội Việt Nam hiện nay có thể nhìn thấy qua 6 điểm sai lầm cốt lõi mà Ban Biên Tập FB Việt Tân đã đúc kết.

Công an quét mã QR để kiểm tra thông tin khai báo của người dân. Ảnh: Y Kiện/ Zing News

Ứng dụng VNEID mới ra lò: 4 điều đáng chú ý về tham vọng kiểm soát toàn dân bằng công nghệ

Bộ Công An vẫn chưa cho người dân biết rõ họ sẽ được truy cập vào dữ liệu cá nhân nào của mình. Liệu người dân có được phép truy cập các dữ liệu chuyên ngành được Bộ Công An thu thập về họ hay không?

Việc công dân được quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân bị thu thập của mình là vấn đề rất quan trọng. Chỉ khi đọc được dữ liệu cá nhân, bạn mới có thể yêu cầu điều chỉnh những thông tin bị sai, hoặc thực hiện quyền được quên của mình – yêu cầu xóa dữ liệu trong một số trường hợp được quy định. Công dân được quyền truy cập giám sát dữ liệu cá nhân của bản thân cũng góp phần khiến chính quyền phải minh bạch, có trách nhiệm khi thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dân.

Tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh hôm 20/9/2021 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Ảnh chụp Youtube VOA

Đội tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh

Truyền thông trong nước cho biết Nhóm Tác chiến Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Úc (IPE21), gồm 3 tàu kể trên cùng 700 sĩ quan, đã cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hoà hôm 20/9 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Úc đang tìm cách trấn an khu vực rằng hiệp ước an ninh mới mà Canberra ký kết với Mỹ và Anh, vừa được công bố vào tuần trước, sẽ không đẩy các quốc gia Đông Nam Á ra ngoài và sẽ không thúc đẩy cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân.