December 5, 2012

Nhạc phẩm ’Danh Anh Hùng’

Mời quí vị nghe một sáng tác mới của Tuổi Trẻ Yêu Nước. Nhạc phẩm “Danh Anh Hùng” do nhạc sỹ Vô Danh sáng tác

Tản mạn về cha Stêphanô Chân Tín

(04.12.2012) – Roma, Italia – Hồi những năm 1985-1988, trong khi Tòa Thánh đang sửa soạn tuyên phong hiển thánh cho 117 chân phúc tử