March 13, 2014

Tưởng niệm Ngày Trường Sa 14-3

Đảng Việt Tân kính tưởng niệm 64 người con của Mẹ Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988 chống lại quân

Tháng Ba, ngày 14, Việt Nam ơi!

Tháng Ba Mùa Xuân chở mây ra khơi xa Nước xanh như màu mây ấy Biển thét gào nỗi đau sống dậy: 64 linh hồn