March 7, 2018

Lại bàn về chuyện phong hàm

Kể từ cuối tháng 1/2018, khi VN có thêm 1226 giáo sư (GS) và phó GS, phải nói đây là một đề tài thu hút