May 10, 2018

Bớt nổ đi những ông trời con!

Bà con trên mạng thật bất ngờ với bài “Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước” được đăng trên trang điện tử VietTimes hôm 3-5-2018.