August 5, 2018

Nói thật sau khi nghỉ hưu

Phải chăng sự kiện cán bộ lãnh đạo về hưu phát biểu phản ứng với chính sách của đảng đang trở thành số đông áp đảo khiến các nhà tuyên giáo phải lo âu và nhập cuộc. Tại sao như vậy?

Quang Trung chính là Nguyễn Du!

rong một cuộc phỏng vấn 40 học sinh với câu hỏi “Vua Quang Trung và Nguyễn Huệ có mối liên hệ gì với nhau” thì 37 em đã trả lời Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai người khác nhau.