September 20, 2018

Ông Nguyễn Xuân Phúc lại làm dáng

Tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN hôm 13 tháng Chín vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố một cách rất tự tin hai điều mà khi nghe xong không ai hiểu thủ tướng muốn nói gì: “Việt Nam không muốn là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu.”

Các nguy cơ gắn liền với đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam

Có hai hệ lụy hay rủi ro lớn khi chấp nhận đầu tư Trung Quốc: sập bẫy nợ Trung Quốc và bị de dọa về chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng. Mức độ trầm trọng của hai hệ lụy này tăng theo số tiền vay Trung Quốc