May 18, 2019

Chủ Tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (phải) đối thoại với các học viên tham gia "Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - TP Đà Nẵng" (gọi tắt là Đề án 922) trước tình trạng gần 100 nhân tài lần lượt bỏ việc, xin rút khỏi đề án bởi việc bố trí công việc chưa đúng, chưa sát với ngành nghề đào tạo, môi trường làm việc chưa thực sự tạo điều kiện phát huy năng lực. Ảnh: VOV

Vì đâu nhân tài trong nước bỏ chạy, hải ngoại không về?

Ông Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh, đảng và Nhà nước luôn coi trọng đội ngũ trí thức, nhân tài; luôn mong muốn phát huy tốt nhất tiềm năng của đội ngũ tri thức trong và ngoài nước để trở thành nguồn lực, sức mạnh cho phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia. Nhưng vấn đề vì sao mà nhân tài trong nước thì bỏ chạy, còn nhân tài hải ngoại thì không chịu về nước?

Cơ quan Công An huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội có những 6 Phó Trưởng Công An Huyện. Ảnh: FB Việt Tân sưu tập

Dân nào nuôi nổi bộ máy này!

Mặc dù chỉ là cơ quan công an cấp huyện, nhưng cơ quan Công An huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội có tới tận 6 phó trưởng công an huyện. Nhiều cấp phó như vậy, không biết dân đóng thuế biết chừng nào mới nuôi nổi bộ máy này. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến giá xăng, giá điện, thuế phí ngày càng tăng và vắt kiệt sức của người dân?