June 5, 2019

Vắng mặt Nguyễn Phú Trọng, Quốc Hội và Chính Phủ tranh quyền

Với việc ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ sức khỏe để “kềm giữ quyền lực”, hiện tượng đòi “chia sẻ quyền lực” giữa các khối đảng, lập pháp, hành pháp gia tăng, để từ đó phát sinh mô hình “đa trung tâm quyền lực” mà nhiều quan chức cao cấp thèm muốn nhưng đến nay mới có cơ hội, khi người đốt lò không còn đủ sức thổi lửa. Đó là những gì đang xảy ra trong kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIV.

Việt Nam có nên sản xuất đất hiếm: Không nên!

Bỏ 10 đồng để khai thác, nhưng di hại môi trường lên 100 đồng, trong khi giá bán không bao giờ có thể cạnh tranh với mức giá đất hiếm mà Trung Quốc đưa ra. Đó là những gì mà Việt Nam có thể cân nhắc giữ lại mỏ đất hiếm cho thế hệ sau, ít nhất là không tạo ra các di sản tồi tệ trong tương lai.

Quảng trường Thiên An Môn ngày 18 Tháng Năm, 1989, khi hàng ngàn sinh viên và công nhân biểu tình đòi tự do dân chủ. Ảnh: Getty Images

Thiên An Môn 30 năm sau

Sự thật Thiên An Môn sẽ làm lung lay hai thứ “cột trụ” của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là Đặng Tiểu Bình và Quân Giải Phóng! Đặng Tiểu Bình đang được tôn thờ như thần tượng! Quân đội cộng sản sẽ tự thấy nhục nhã khi người dân biết họ đã bắn chết hàng ngàn sinh viên tay không tấc sắt. Đảng Cộng Sản biết rằng mở cửa cho tự do dân chủ tức là chịu có ngày đảng hết nắm quyền.