September 19, 2019

Ngày Quốc Tế Dân Chủ tại Paris

Ngày 15 tháng Chín hằng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày Quốc Tế Dân Chủ (International Day of Democracy). Khắp nơi, ngày nầy được đánh dấu với nhiều hình thức khác nhau để thúc đẩy dân chủ. Tại Paris, nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền đã tổ chức buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro để lên tiếng, vận động dân chủ được thực thi tại Việt Nam và cũng để ủng hộ những dân tộc Á Châu khác đang sống dưới ách đô hộ độc tài toàn trị Trung Cộng: Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Nội Mông, Hong Kong

Buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro, Paris do nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền tổ chức nhằm đánh dấu ngày Quốc Tế Dân Chủ 15/9 (International Day of Democracy, 15 September). Ảnh: FB Thân Hữu Việt Tân tại Pháp

Paris: Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn chủ quyền Việt Nam tại Bãi Tư Chính

Hằng năm ngày 15 tháng Chín đánh dấu ngày Quốc Tế Dân Chủ (International Day of Democracy). Tại Paris, nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền đã tổ chức buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro, còn được gọi là quảng trường Nhân Quyền. Cuộc biểu tình năm nay chia làm 2 phần. Phần đầu từ 12g30 đến 14g30 do Nhóm Tinh Thần Diên Hồng tại Paris mà Việt Tân là một thành viên, chủ động đảm trách…