March 23, 2020

COVID-19: Miễn Nhiễm Cộng Đồng là gì? Nó có thể ngăn chặn được virus corona?

Căn bản là có ba cách ngăn chặn đại dịch COVID-19 vĩnh viễn.

Một cách bao gồm những hạn chế quyết liệt đối với việc tự do di chuyển và tụ họp, cũng như những cuộc xét nghiệm gắt gao, nhằm chặn đứng sự lây lan một cách toàn diện. Điều đó giờ đây có thể là bất khả thi vì virus đang xuất hiện ở hơn 148 quốc gia;

Cách thứ hai là có vắc-xin có khả năng bảo vệ mọi người, nhưng vắc-xin này vẫn còn đang được phát triển;

Cách thứ ba có tiềm năng hiệu quả nhưng thật kinh khủng khi xét đến. Đó là cứ chờ cho đến khi có đủ số người bị nhiễm.

Ông Phúc nhận chiếc búa gõ từ thủ tướng Thái, biểu tượng Việt Nam sẽ là chủ tịch ASEAN trong thời gian tới. Ảnh: Reuters

Thủ tướng ta và Thủ tướng… Đức

Ngày 18 tháng 3, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta đang đối diện với một “thử thách lớn” vì phải “nuôi ăn 104 triệu người”. Cùng ngày, Thử tướng Đức Merkel đã mở đầu trong thông điệp của mình với dân Đức: “Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp bất thường vì tôi muốn nói với các bạn: Trên cương vị là Thủ tướng, tôi và các đồng nghiệp trong chính phủ liên bang ra chỉ thị gì trong tình huống này. Đó là một việc đương nhiên của một nền dân chủ công khai: Chúng tôi phải có những quyết định chính trị thật rõ ràng minh bạch và giải thích chúng. Chúng tôi phải biện luận cho quyết định của mình để tất cả có thể hiểu và đồng cảm…”