Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

COVID-19: Miễn Nhiễm Cộng Đồng là gì? Nó có thể ngăn chặn được virus corona?

Dịch từ bài: “What is herd immunity and can it stop the coronavirus?” (Miễn Nhiễm Cộng Đồng là gì và nó có thể ngăn chặn được virus corona không?), Antonio Regalado, đăng trên MIT Technology Review.

Căn bản là có ba cách ngăn chặn đại dịch COVID-19 vĩnh viễn.

Một cách bao gồm những hạn chế quyết liệt đối với việc tự do di chuyển và tụ họp, cũng như những cuộc xét nghiệm gắt gao, nhằm chặn đứng sự lây lan một cách toàn diện. Điều đó giờ đây có thể là bất khả thi vì virus đang xuất hiện ở hơn 148 quốc gia;

Cách thứ hai là có vắc-xin có khả năng bảo vệ mọi người, nhưng vắc-xin này vẫn còn đang được phát triển;

Cách thứ ba có tiềm năng hiệu quả nhưng thật kinh khủng khi xét đến. Đó là cứ chờ cho đến khi có đủ số người bị nhiễm.

Youtube Việt Tân