October 30, 2020

Binh chủng phòng chống thiên tai

Thiên tai là giặc. Thiên tai xẩy ra thường xuyên hàng năm khắp mọi nơi – nhiều hơn chiến tranh. Vậy tại sao không có lực lượng chuyên nghiệp tinh nhuệ để đối phó?

Đã đến lúc phải thành lập binh chủng phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Quân đội để bảo vệ tổ quốc. Quân đội để bảo vệ nhân dân. Quân đội là nơi nhân dân có thể tin cậy. Một binh chủng phòng chống thiên tai chuyên nghiệp sẽ rất tinh nhuệ trong cứu giúp đồng bào vùng bão lũ. Một binh chủng phòng chống thiên tai chuyên nghiệp sẽ cứu được nhiều mạng sống, tránh được những thiệt mạng không đáng có…

Lãnh sự quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ bị phái đoàn COSUNAM gõ cửa

Thực hiện chiến dịch “Gõ cửa lãnh sự quán CSVN” vào ngày 27 tháng Mười, 2020 ba thành viên của Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) đã đến gõ cửa Tổng Lãnh Sự Quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ để trao lá thư của hơn 100 chính trị gia, tổ chức quốc tế và nhà hoạt động dân gửi cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để Đòi Công Lý Cho Đồng Tâm.