Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lãnh sự quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ bị phái đoàn COSUNAM gõ cửa

Thực hiện chiến dịch “Gõ cửa lãnh sự quán CSVN” vào ngày 27 tháng Mười, 2020 ba thành viên của Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) đã đến gõ cửa Tổng Lãnh Sự Quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ để trao lá thư của hơn 100 chính trị gia, tổ chức quốc tế và nhà hoạt động dân gửi cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để Đòi Công Lý Cho Đồng Tâm.

Phái đoàn của COSUNAM bao gồm ông Sebastien Desfayes, Chủ Tịch Cosunam; ông Jean-Marc Comte Phó Chủ Tịch và bà Pascale Wavre – quả phụ của Cố Chủ Tịch Cosunam, Rolin Wavre.

Phái đoàn đã buộc các nhân viên tổng lãnh sự quán phải ký giấy xác nhận đã nhận lá thư.

Phóng sự do Phượng Đào – Khải Nguyễn thực hiện từ Genève, Thụy Sĩ

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: