October 12, 2022

Một phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, ngày 13/6/2022. Ảnh: AFP

Việt Nam sẽ có trách nhiệm khi lọt vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ 2023-2025?

Một số nhà hoạt động nhân quyền lạc quan cho rằng, họ có thể dùng các cơ chế của Liên Hiệp Quốc để buộc chính quyền Việt Nam phải tuân thủ khi đã là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Tuy vậy, một số khác lại thất vọng về kết quả bầu chọn, cho rằng việc đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến sẽ không dừng lại.

Tổng Bí Thư Việt Tân Hoàng Tứ Duy chia sẻ về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam trong họp báo do UN Watch tổ chức tại New York hôm 3/10/2022, kêu gọi các thành viên của Đại Hội Đồng LHQ không bỏ phiếu bầu cho CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Tổng Bí Thư Việt Tân Hoàng Tứ Duy: CSVN không xứng đáng là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Trong họp báo do UN Watch tổ chức tại New York vào ngày 3 tháng Mười, 2022, Tổng Bí Thư Việt Tân ông Hoàng Tứ Duy chia sẻ về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam để kêu gọi các thành viên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu bầu cho CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng trả lời phỏng vấn về tân ban lãnh đạo và đường hướng hoạt động mới của đảng Việt Tân.

Chủ Tịch Đảng Việt Tân – Lý Thái Hùng: Tân lãnh đạo & đường lối mới của Đảng Việt Tân

Trung tuần tháng Chín vừa qua, Đảng Việt Tân đã tổ chức Đại Hội Đảng lần thứ 9. Tại đại hội này, một tân ban lãnh đạo đảng đã được bầu lên với đa số là những ủy viên Trung Ương Đảng sinh ra ở thập niên 70, 80 và 90.

Đại hội cũng đã bầu ra hai nhân sự lãnh đạo cao cấp gồm ông Lý Thái Hùng, tân Chủ Tịch Đảng và ông Hoàng Tứ Duy, tân Tổng Bí Thư Đảng.

Đại hội cũng đã quyết định rút ngắn nhiệm kỳ của tân ban lãnh đạo còn 3 năm thay vì là 5 năm.