March 10, 2023

Bài Ca Biểu Tình Chống Trung Quốc

Từ ngày 19/1/1974, khi Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người dân Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận sự chiếm đóng bất hợp pháp này. Và những cuộc biểu tình, sự lên tiếng phản đối… vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả biển đảo của Việt Nam được trả về với đất Mẹ Việt Nam.

Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo bản án của tòa án quận trung tâm Seoul phán rằng phải bồi thường cho nạn nhân của một tội ác chiến tranh do lính Nam Hàn gây ra vào năm 1968 trong thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh chụp màn hình FB Le Nguyen Duy Hau

Một quốc gia nên gắn kết với nhau dựa trên các giá trị

Điều quan trọng của một quốc gia đó chính là tạo được không gian đủ rộng, đủ an toàn cho những lý lẽ chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, hướng đến các giá trị cao hơn, xây dựng lịch sử dựa trên giá trị chứ không phải dựa trên các trận chiến… có thể tồn tại, mà không bị chụp cho cái mũ là phản động hay lật sử.

Một cách lý tưởng thì một quốc gia nên gắn kết với nhau dựa trên các giá trị chứ không phải dựa trên các sự kiện hay con người nào đó. Tất nhiên, đó là một quá trình dài.