September 12, 2023

Hamburg: Người Việt biểu tình vì Hoàng Sa

Vào ngày 9/9/2023, tại thành phố cảng Hamburg, Đức Quốc, Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg đã phối hợp với cơ sở Việt Tân tại vùng Bắc Đức tổ chức một ngày sinh hoạt nhân 50 năm ngày mất Hoàng Sa bằng cuộc biểu tình và buổi hội thảo & văn nghệ để lên án bá quyền Trung Quốc và nhắc nhở mọi người hành động vì Hoàng Sa.