Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

50 năm Hoàng Sa

Toàn dân Việt Nam nghe tiếng gọi hồn thiêng sông núi
Giặc phương Bắc xâm chiếm Hoàng Trường Sa
50 năm hận đầy lòng dân yêu nước
Đến lúc vùng lên, ta đòi lại sơn hà.

Nhạc phẩm 50 năm Hoàng Sa
Nhạc: Trần & Phan
Lời: Phan Lăng
Trình bày: Ca sĩ quốc nội

Video: Youtube Việt Tân

Để ký tên vào Kiến nghị thư “Hoàng Sa thuộc Việt Nam”:

– Bấm vào link của trang mạng: https://vietnameseparacels.org

– Nếu bị tường lửa không vào được trang mạng trên, bạn có thể ký tên qua Google Biểu Mẫu (Google Forms) “Hoàng Sa Thuộc Việt Nam”: https://forms.gle/PxJGvyGVHGy6tSNJ6