Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Bạn bè năm châu chào đón Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Bạn bè khắp năm châu gởi lời chúc mừng Nguyễn Đặng Minh Mẫn.

Vào thời điểm mà thế hệ tương lai cần được khuyến khích lên tiếng để bày tỏ quan điểm, thì nhà nước Việt Nam đã bỏ tù Minh Mẫn chính vì việc đó.

Minh Mẫn vẫn giữ vững tinh thần bất chấp những ngược đãi đã hứng chịu trong suốt những năm qua. Chúng tôi rất vui mừng khi cô sẽ trở về nhà.

Bạn bè của cô trên khắp thế giới muốn nói rằng:

CHÀO ĐÓN BẠN TRỞ VỀ NHÀ!

Ban Thanh Niên Việt Tân

Youtube Việt Tân