Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm nói về hoạt động đấu tranh của Việt Tân

Tại buổi tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Quốc Nội: “Bất Chấp Bạo Quyền – Giúp Dân Cứu Dân” của cơ sở Việt Tân – Orange County, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân đã trình bày về tình hình phong trào dân sự trong nước và các hoạt động đấu tranh của Đảng Việt Tân.

Cựu Tù Nhân Lương Tâm Trần Thị Thúy, người vừa được sang Hoa Kỳ tỵ nạn, cũng có mặt tại buổi tiệc gây quỹ. Chị Thúy đã gửi lời cảm ơn đến đồng bào hải ngoại đã hỗ trợ và vận động cho chị trong nhiều năm qua. Chị cũng đã chia sẻ những khó khăn mà công an đã gây cho gia đình khi chị đi tỵ nạn.

Youtube Việt Tân