Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

CSVN phải trả tự do ông Châu Văn Khảm

Vào ngày 13 tháng Giêng, 2019, công an TP. HCM đã bắt giữ ông Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân.

Ông Châu Văn Khảm là một khuôn mặt quen thuộc và tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc châu. Trong nhiều năm qua, ông đã nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam.

Cũng vì mục đích này mà ông Khảm đã đi về Việt Nam để tìm hiểu và lượng định hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nhà cầm quyền CSVN cáo buộc ông với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.

Gia đình và cộng đồng người Việt cùng nhiều chính khách Úc tiếp tục lên tiếng phản đối cáo buộc vô lý này và đòi nhà nước CSVN phải trả tự do cho ông Khảm.

Youtube Việt Tân