Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Đấu đá bùng nổ với Hội nghị Trung ương 11

VN 360: Hội luận cùng ông Lý Thái Hùng – Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân

Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có kỳ họp lần thứ 11 của khóa 12, từ ngày 7 đến 13 tháng 10. So với những khóa trước, thì kỳ họp Trung ương đảng lần thứ 11 này được cho sẽ là “nhiều sóng gió nhất”. Đây là kỳ họp mà Ban chấp hành trung ương khóa 12 sẽ chính thức bàn về vấn đề nhân sự của khóa 13, tức là tập trung thảo luận và chọn lựa những ai ra đi, những ai ở lại, đồng thời chọn những ứng viên mới từ các bộ phận đảng và nhà nước để tham gia vào Ban chấp hành trung ương khóa 13.

Ngoài ra, dự kiến trong hội nghị này, Trung ương Đảng CSVN sẽ thảo luận để thống nhất quan điểm đối với những xâm phạm của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính. Nói cách khác, đây là hội nghị quyết định có tiến hành việc kiện hay không kiện Trung Quốc ra tòa Trọng Tài Liên Hiệp Quốc, trong bối cảnh có sự phân hóa quan điểm một cách trầm trọng trong Bộ Chính Trị về vấn đề Trung Quốc.

Để hiểu thêm về kỳ họp Trung ương đảng lần thứ 11, chúng tôi đã mời ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, cùng chia sẻ quan điểm với quý vị trong chương trình VN 360.

VN 360