Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Dạy thêm – Cấm và không thể cấm

Dạy thêm không còn chỉ là “vấn đề,” mà phải gọi đúng tên: Quốc nạn. Những di hại mà nó để lại trong thân thể, tâm hồn và trí tuệ của thế hệ trẻ là không gì đo đếm nổi. Đã đến lúc không thể khoan nhượng với thứ “tội ác được cấp phép” này nữa.

Không nói về những nhu cầu chính đáng của việc học thêm, vì bản chất khác hẳn và cách giải quyết cũng đơn giản vô cùng, ở đây chỉ nói về căn bệnh “dạy thêm.”

Phải nói ngay rằng, dạy thêm và học thêm, không thể cấm nếu không thay đổi chương trình, phương pháp và cách thức thi cử. Chính cái hệ thống Dạy – Học – Thi đang lâm bệnh này đã sinh ra lắm vấn nạn cho nền giáo dục. Phải gọi đúng hơn là Thi – Dạy – Học, vì “thi” quyết định toàn bộ cách thức dạy và học.

(Dạy thêm – Cấm và không thể cấm, Thái Hạo)