Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Giáo Sư Carl Thayer: Những sắp xếp nhân sự ‘tứ trụ’ trong đại hội 13

Các quy định và thông lệ của đảng CSVN yêu cầu các uỷ viên Bộ Chính Trị, những người quá 65 tuổi hoặc đã phục vụ hai nhiệm kỳ, phải nghỉ hưu. Và theo quy định 214 của đảng, ban hành vào tháng Hai, 2020, thì chỉ có Ban Chấp Hành Trung Ương mới có quyền phê duyệt những trường hợp ngoại lệ.

Tại đại hội 12, 19 uỷ viên Ban Chấp Hành Trung Ương đã được bầu vào Bộ Chính Trị. Sau đó, Uỷ viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng đã bị khai trừ và Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang từ trần. Trong số 17 uỷ viên còn lại, 8 người sẽ quá 65 tuổi vào năm 2021 và do đó trên nguyên tắc sẽ phải nghỉ hưu, bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Hoà Bình.

Danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu còn bị giảm mất 2 người: là ông Đinh Thế Huynh do bị bệnh, và ông Hoàng Trung Hải do bị kỷ luật. Ngoài ra, còn có tin đồn chưa được kiểm chứng là Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, là người trẻ nhất trong Bộ Chính Trị hiện nay, cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ này vì lý do cá nhân.

(Bài viết “Ai đủ tiêu chuẩn được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo đảng CSVN?” của Giáo Sư Carl Thayer)

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: