Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hãy cùng lên tiếng về Biển Đông trước đại sứ quán Trung Quốc và CS Việt Nam ở Washington DC 18/3/2023

Bảo vệ chủ quyền, quyền lợi kinh tế và cuộc sống của ngư dân trên Biển Đông là trách nhiệm chung của mọi người dân Việt Nam.

Trong tinh thần đó, chúng tôi kính mời quý đồng hương tham gia cuộc biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung Quốc và Đại Sứ Quán CSVN phản đối hành động xâm chiếm của Trung Quốc và đòi chính phủ CSVN kiện Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Biểu tình sẽ diễn ra

Ngày 18 tháng 3, 2023 vào lúc 9:30AM (giờ Washington DC)
trước Đại Sứ Quán Trung Cộng
3505 Internatonal Place, N.W. Washington DC

sau đó sẽ đến Đại Sứ Quán CSVN
2306 Sheridan Circle, N.W. Washington DC

(Trích thư mời của Ban tổ chức cuộc biểu tình)

XEM THÊM: