Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Khi nào thì công an được phép thu giữ điện thoại của bạn và yêu cầu cung cấp mật khẩu?

Trong trường hợp nào, thì công an được phép thu giữ điện thoại của người dân? Rồi còn việc yêu cầu cung cấp mật khẩu thì sao?

Người dân cần biết luật để ứng phó, bởi vì trong thực tế những trường hợp công an ngang nhiên làm trái luật, ở Việt Nam, có rất nhiều, đặc biệt là với những người hoạt động xã hội, những người lên tiếng trước các vấn đề bất công trong xã hội.

Trích bài: “Giao mật khẩu cho công an?” – Nguyễn Vi Yên