Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Muốn thay đổi nền giáo dục phải thay đổi thể chế

Thể chế nào thì nền giáo dục đó!

Những gì mà nhiều người gọi là “thảm hoạ giáo dục” thật ra là một hậu quả không thể tránh khỏi khi mà đất nước bị cai trị bởi một chế độ chuyên dùng bạo lực để chiếm đoạt quyền lực và luôn gây chia rẽ, hận thù để nắm giữ quyền lực.

Youtube Việt Tân