Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Người Việt tại Anh Quốc biểu tình chống Trung Quốc vi phạm biển đảo Việt Nam

Đông đảo người Việt đã biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại London, Anh Quốc hôm 8 tháng Chín, 2019 để phản đối Trung Cộng xâm lấn Bãi Tư Chính.

Rất nhiều bạn trẻ trong vùng thủ đô London và từ các nơi khắp nước Anh qui tụ về  trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng hợp cùng các thành viên của Hội Thân Hữu Việt Tân Anh Quốc, Phong Trào Dân Quyền, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Thanh Niên Công Giáo, và Đảng Việt Tân cơ sở Anh Quốc tỏ rõ thái độ cực lực lên án Trung Cộng xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Youtube Việt Tân