Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Người Việt tại Brisbane thắp nến cầu nguyện cho Quê Hương và hiệp thông cùng các TNLT

Hôm 25 tháng Mười, 2020, Nhóm Con Cái Giáo Phận Vinh & Hà Tĩnh tại Brisbane, Úc thắp nến cầu nguyện cho đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung và hiệp thông cùng các Tù Nhân Lương Tâm trong chốn lao tù cộng sản Việt Nam.

Buổi thắp nến cũng nhằm đồng hành cùng Tù Nhân Lương Tâm Lê Đình Lượng đang tuyệt thực trong tù nhằm đấu tranh đòi quyền được sinh hoạt tôn giáo, phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của các tù nhân tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: