Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng: Việt Nam có nên nhập 37 toa xe lửa cũ của Nhật?

Vậy là sau hơn 4 tháng đóng cửa… các biện pháp phong tỏa đang được nới lỏng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bất cập trong việc phòng chống dịch và phục hồi nền kinh tế.

Trong Câu Chuyện Trong Tuần hôm nay, nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ với chúng ta những nhận định của ông về một số thông tin thời sự Việt Nam trong tuần qua: Sự ảnh hưởng của làn sóng người lao động bỏ về quê đối với nền kinh tế; tình trạng “trên nói dưới không nghe,” và các vấn đề liên quan đến ngành đường sắt và ngành giáo dục.

Youtube Việt Tân