Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nhà nước Việt Nam thất bại trước mưu đồ quảng bá đường lưỡi bò của Trung Quốc

Trong thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều ấn phẩm, sản phẩm in hình đường lưỡi bò tại Việt Nam bị cư dân mạng phát hiện.

Câu hỏi đặt ra là, các cơ quan nhà nước CSVN tắc trách vì thờ ơ không quan tâm đến vấn đề chủ quyền của quốc gia hay họ đang trở thành công cụ cho chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh?

Youtube Việt Tân