Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nhóm chống biến đổi khí hậu Việt Nam bị ngăn cản tổ chức tuần hành

Trong một năm qua, phong trào chống biến đổi khí hậu của giới trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg, ngày càng lớn mạnh hơn. Các học sinh, sinh viên đã đồng loạt bãi khóa, tuần hành trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu.

Thế nhưng, giới trẻ tại Việt Nam không thể hòa cùng phong trào xuống đường của các thanh thiếu niên toàn cầu dù Việt Nam là một trong những quốc gia được xem là bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên xâm mặn các vùng đất canh nông, đặc biệt là Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Giới trẻ Việt Nam đâu phải là không quan tâm đến các vấn đề xã hội, đất nước, không ý thức được nguy cơ biến đổi khí hậu, mà là vì họ đang sống dưới một thể chế chính trị không cho phép họ quan tâm.

Việt Nam sẽ đi về đâu khi mà thế hệ được cho là rường cột, là tương lai của đất nước, không được phép quan tâm đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường!

Youtube Việt Tân