Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Giải pháp cho vấn nạn hạn, mặn của đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình Câu Chuyện Trong Tuần với nhà giáo Phạm Minh Hoàng nói về tình trạng hạn hán, nước mặn xâm nhập tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Môi trường sống và sinh kế của 17 triệu dân trong vùng lâm vào tình trạng bế tắc trầm trọng.

Youtube Việt Tân