10 sự kiện đáng chú ý năm 2023

10 sự kiện Việt Nam đáng chú ý trong năm 2023

Sau đây là 10 sự kiện Việt Nam của năm 2023 có tầm ảnh hưởng và tính chất đặc thù nhất theo đánh giá của ban biên tập, được liệt kê theo thứ tự có ảnh hưởng nhiều nhất tới ít nhất. Xin được giới thiệu đến quý độc giả. 

10 sự kiện thế giới đáng chú ý trong năm 2023

10 sự kiện thế giới của năm 2023 có tầm ảnh hưởng và tính chất đặc thù nhất theo đánh giá của ban biên tập, được liệt kê theo thứ tự có ảnh hưởng nhiều nhất tới ít nhất. Xin được giới thiệu đến quý độc giả.