3.TrungQuốc

Thua Cả Miến?

Ngày 22 tháng 9 năm 2009, chính quyền tỉnh Shan của Miến Điện ra thông báo cho hay rằng, họ sẽ trục xuất tất cả

Cuộc chơi chưa tàn

KD chuyển dịch Vì Sao Kỷ Niệm 60 Năm Quốc Khánh của Trung Quốc Chẳng Có Gì Để Ăn Mừng? Ngày 16 tháng Chín, bộ