5K

Chốt kiểm soát sự đi lại của người dân. Ảnh: Getty Images

Thẻ xanh – Thẻ vàng lại làm khổ dân nữa

Từ những ngày bị phong tỏa “ai ở đâu thì ở đó” đến vụ giấy đi đường đã làm điên đầu người dân, nay lại bày ra thêm thẻ xanh, thẻ vàng. Không biết rồi đây xã hội Việt Nam sẽ  xoay trở như thế nào khi phải chạy theo những sáng kiến tùy hứng của các nhà cai trị cộng sản. Họ có thể đưa ra quyết định buổi sáng, buổi chiều hủy bỏ; hôm nay cấm shipper ngày mai cho lệnh hoạt động lại…

Một khu vực ở TP.HCM bị phong tỏa hôm 12/7/2021. Ảnh: Netnews

Góp ý với nhà cầm quyền CSVN về việc chống dịch Covid-19 hiện nay

Trước cơn đại dịch chung, trước nỗi thống khổ của dân ta vì tai ương chung, tuy là một đảng viên Việt Tân, người viết sẵn sàng đưa ra một số góp ý với nhà cầm quyền CSVN để làm tốt hơn trong việc cùng nhân dân chống dịch. Đặc biệt là những cán bộ phụ trách công tác chống dịch hiện nay cần mở rộng tim óc để đón nhận và xem xét những lời tư vấn này cùng với bao nhiêu góp ý khác của những ngườI thiện chí ngoài đảng ở trong cũng như ngoài nước.

Bộ Trưởng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Đào Ngọc Dung (trái) cho rằng, cần thay đổi nhận thức về "mục tiêu kép." Ảnh: Bộ LĐ-TBXH

Nên hủy bỏ “mục tiêu kép”

Việt Nam nên chấm dứt trò chơi khẩu hiệu, trở về với đời thường. Đó là hãy chấp nhận sống với dịch để nhanh chóng thực hiện mục tiêu miễn nhiễm cộng đồng.

Đề nghị ông Phạm Minh Chính, trong cương vị người thay mặt đảng cầm đầu bộ máy hành chánh nên tuyên bố: Hủy bỏ chủ trương mục tiêu kép. Tất cả tài nguyên, vật lực dồn sức vào ưu tiên số 1 trong lúc này là vừa ngăn sự lây lan dịch vừa ổn định cuộc sống của người dân sau những tuần lễ lockdown. Chậm trễ ngày nào sự thiệt hại ngày càng nặng mà người dân là thành phần lãnh đủ.